Ruimtelijk structuurplan Alken

Wat is een ruimtelijk structuurplan?

Omdat de ruimte schaars is, is het belangrijk om in de toekomst zorgvuldig om te gaan met de ruimte die in vlaanderen, in Limburg, maar ook in Alken beschikbaar is.

De huidige generatie en ook de volgende, heeft ruimte nodig om te wonen, te werken en zich te ontspannen.

Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument waarin een ruimtelijke visie is ontwikkeld op lange termijn. Het document bestaat uit een informatief gedeelte, een richtinggevend gedeelte en bindende bepalingen.

De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening legt vast dat ieder gemeentebestuur een ruimtelijk structuurplan moet opmaken.

Je kan het gemeentelijk structuurplan tegen betaling afhalen bij de dienst Woon- en leefomgeving.

 • Een originele tekstbundel: € 40.
 • Een originele kaartenbundel: € 30.
 • Een kopie van een tekstbundel: € 10.
 • Een kopie op A4-formaat: € 0,05 per pagina.
 • Alle gegevens op CD-rom: € 5.

Wat is het gemeentelijk structuurplan?

Het is een beleidsdocument dat een algemene visie geeft over de ruimte in Alken waar u op lange termijn gaat

 • Wonen.
 • Werken.
 • Ontspannen.
 • Genieten van de natuur.

Het gemeentelijk structuurplan bestaat uit de volgende delen

Informatief gedeelte

Dit gedeelte beschrijft de bestaande ruimtelijke structuur. Deze ruimtelijke structuur wordt onderzocht aan de hand van de volgende thema's

 • De bebouwde ruimte (woningen, bedrijven).
 • De open ruimte (landbouw en natuur).
 • Mobiliteit.
 • Recreatie en toerisme.

Richtinggevend gedeelte

Dit gedeelte beschrijft de gewenste ruimtelijke structuur. Voor ieder thema worden ruimtelijke principes uitgewerkt.

Bindende bepalingen

Deze bepalingen zorgen voor de realisatie van de uitgewerkte gewenste ruimtelijke structuur.

Het gemeentelijk structuurplan is door de deputatie van Limburg goedgekeurd op 14 december 2005.  Dit besluit van de deputatie is verschenen in het Belgisch Staatsblad op 3 februari 2006.

oog in lichttunnel (grote weergave)

Praktisch

LCP