Kampsubsidies zomer 2021

Dit reglement is ontstaan omdat er in 2020 omwille van Corona heel wat maatregelen genomen moesten worden in het kader van de gezondheid.

Het gemeentebestuur heeft in 2020 reeds kampsubsidies aan de jeugdverenigingen verdeeld.

Aangezien corona nog steeds beperkingen en maatregelen oplegt, is het aangewezen om ook deze zomervakantie 2021 de kampen te ondersteunen.

Het bestuur beperkt zich niet meer tot de jeugdverenigingen maar ook erkende culturele- en sportverenigingen die een kamp organiseren, kunnen een aanvraag indienen.

Voor de erkende verenigingen jeugd, sport en cultuur bestaat de mogelijkheid om via dit reglement ondersteuning te krijgen bij de organisatie van de kampen in de zomervakantie juli en augustus 2021.

Voorwaarden

De voorwaarden waaraan voldaan dienen te worden kan je nalezen in het reglement in bijlage.

Aanvraag indienen

Een aanvraag dient ingediend te worden via het ‘aanvraagformulier kampsubsidies zomer 2021’, terug te vinden bij de downloads en terug te sturen of af te geven bij de dienst vrije tijd of via e-mail naar: vrije.tijd@alken.be .

Aanvragen dienen uiterlijk 21 juni 2021 ingediend te worden.

Meer info

Julie Bijnens, T 011 59 99 78

Tenten (grote weergave)

Praktisch

Dienst vrije tijd

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 99 70
E-mail Visitekaartje
LCP