Gewestplan

Het gewestplan is een plan dat de bestemming van de percelen vastlegt.

Soorten gebieden

  • Woongebied.
  • Agrarisch gebied.
  • Natuurgebied.
  • Industriegebied.
  • Dienstverleningsgebied.
  • Recreatiegebied.

Vlaanderen is ingedeeld in een aantal gewesten met elk een apart gewestplan.
De gemeente Alken behoort tot het gewestplan Hasselt-Genk. Dit plan is goedgekeurd bij Koninklijk Besluit van 3 april 1979.
Er kan niet worden afgeweken van de bestemmingen van dit plan.

Luchtfoto van Alken (grote weergave)

Praktisch

LCP