Subsidiereglement installatie handvrije kranen in gebouwen recht van opstal sport en jeugd

Corona heeft ervoor gezorgd dat we omwille van de gezondheid extra maatregelen moesten nemen.

Het gemeentebestuur heeft in 2020 geld ontvangen uit het Noodfonds om het verenigingsleven te ondersteunen.
In de gemeenteraadszitting van september 2020, werd een verdeling van deze gelden goedgekeurd.

Voor de erkende verenigingen (sport, jeugd) die beschikken over een gebouw recht van opstal, bestaat de mogelijkheid om via dit reglement subsidies te verkrijgen voor het installeren van handvrije wastafelkranen in hun gebouwen. Op basis van de inventaris die in de maand augustus 2020 werd opgevraagd bij deze verenigingen, zijn er budgetten voorzien in het meerjarenplan 2021.

Wie kan de subsidie aanvragen?

De vereniging die voor een subsidie in aanmerking wenst te komen, moet lid zijn van de gemeentelijke Alkense adviesraad (jeugd, sport).
Tevens moet de vereniging over een recht van opstal beschikken, goedgekeurd door de gemeenteraad.

Hoe de subsidie aanvragen?

De aanvraag dient ingediend te worden bij de dienst vrije tijd via het aanvraagformulier dat je kan terugvinden bij de downloads.
Alle aanvragen moeten uiterlijk 31 maart 2021 ingediend zijn. Alle aanvragen die later binnenkomen, worden niet meer behandeld.

handvrije kraan (grote weergave)

Praktisch

Dienst vrije tijd

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 5
3570 Alken


Tel.011 59 99 70
E-mail Visitekaartje
LCP