Werken wijk centrum Langveld

Werken aan stoepen en inritten 

De aanleg van stoepen en inritten in de wijk centrum Langveld, in opdracht van de VMSW (Vlaamse Maatschappij voor Sociale Woningbouw), waren ingepland voor eind januari, begin februari 2021.
Door diverse omstandigheden kan de aannemer eerder starten met de uitvoering van de werken.

Verloop van de werken

Verbindings- en dienstpaden

In eerste instantie zal de aannemer zich beperken tot de aanleg van de verbindings- en dienstpaden tussen de diverse straten en achter sommige percelen.

Stoepen en inritten

Vervolgens worden de stoepen en inritten aangelegd volgens bijgevoegde plannen, die door de ontwerper opgemaakt werden naar de richtlijnen van de VMSW:
• de standaardbreedte van een inrit is 4 meter.
• inritten en stoepen worden uitgevoerd in betonstraatstenen.

Indien er door de bewoners, ondanks de richtlijnen in de bouwvergunning, verhardingen en/of halfverhardingen op openbaar domein werden aangelegd, zullen deze door de aannemer worden opgebroken zodat een uniforme wijk/straatbeeld ontstaat.

Het staat de bewoners vrij om deze materialen zelf te verwijderen en te recupereren voor hergebruik op privédomein.

Meer info

• Opdrachtgever VMSW: Gianoulis Georgopalis - M 0478 36 40 94
• Ontwerper United experts cvba: Frank Caers - T 011 71 24 04
• Aannemer Crommen Willy: Bart Coolen - M 0477 79 01 33
• Gemeentebestuur Alken: technische dienst - T 011 59 99 90

verkeersbord (grote weergave)

Praktisch

LCP