Bijzonder plan van aanleg

Een bijzonder plan van aanleg, kortweg BPA genoemd, is een plan dat de bestemming van een gedeelte van een grondgebied vastlegt.
Ieder plan bevat voorschriften over de toegelaten werken.

  • De bouwwerken.
  • Open of gesloten bebouwing.
  • De groene ruimten.
  • De zone voor koeren en hovingen.

Alken heeft meerdere goedgekeurde BPA's.
Wil je weten of een bepaald perceel gelegen is in een BPA?
Neem dan contact op met de gemeentelijke dienst Woon- en leefomgeving.

luchtfoto van Alken (grote weergave)

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening & wonen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP