RUP Centrum 5 Zuid

Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan willen we de ruimtelijke ontwikkeling van Alken-Centrum aanpakken. Volgende straten grenzen het plangebied af: Motstraat, Papenakkerstraat, Hameestraat, Doktoorstraat, Langveldstraat, Stationsstraat, Dorpsstraat en Laagdorp.
We bekijken ook de samenhang met Alken Vallei, onderdeel van een apart plan.

Even de doelstellingen van het geplande RUP op een rijtje

  • Het stimuleren van het handelsapparaat binnen het plangebied;
  • Het versterken van het woonaanbod;
  • Het vastleggen van de groenstructuur;
  • Het uitwerken van de mobiliteitsstructuur met bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid en met de focus op de zwakke weggebruiker.

In dit filmpje krijg je uitgebreid uitleg  over het RUP Centrum 5 Zuid, uiteengezet door Kristine van studiebureau BUUR tijdens de gemeenteraadscommissie.

De gemeenteraad heeft het RUP Centrum 5 Zuid voorlopig vastgesteld op 26 november 2020. De volgende stap in deze procedure is de organisatie van het openbaar onderzoek.
Dit openbaar onderzoek loopt van 4 januari 2021 tot en met 4 maart 2021 (60 dagen).

Van 4 januari 2021 tot en met 4 februari 2021 kon je jouw vragen insturen. Echter hebben we geen vragen mogen ontvangen.

Jouw opmerkingen, bezwaren of suggesties kan je van 4 januari 2021 tot en met 4 maart 2021 insturen. Dit kan via onderstaand formulier (e-loket), per aangetekende zending of via afgifte tegen ontvangstbewijs (Gecoro, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken). 

Meer info

Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de dienst woon- en leefomgeving op T 011 59 99 40.

Centrum 5 Zuid (grote weergave)

Praktisch

LCP