RUP Centrum 5 Zuid

Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan willen we de ruimtelijke ontwikkeling van Alken-Centrum aanpakken. Volgende straten grenzen het plangebied af: Motstraat, Papenakkerstraat, Hameestraat, Doktoorstraat, Langveldstraat, Stationsstraat, Dorpsstraat en Laagdorp.
We bekijken ook de samenhang met Alken Vallei, onderdeel van een apart plan.

Even de doelstellingen van het geplande RUP op een rijtje

  • Het stimuleren van het handelsapparaat binnen
    het plangebied;
  • Het versterken van het woonaanbod;
  • Het vastleggen van de groenstructuur;
  • Het uitwerken van de mobiliteitsstructuur met
    bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid en
    met de focus op de zwakke weggebruiker.

In dit filmpje kan je een uitgebreide uitleg terugvinden betreffende het RUP Centrum 5 Zuid, uiteengezet door Kristine van studiebureau BUUR tijdens de gemeenteraadscommissie.

De gemeenteraad heeft het RUP Centrum 5 Zuid voorlopig vastgesteld op 26 november 2020. De volgende stap in deze procedure is de organisatie van het openbaar onderzoek.
Dit openbaar onderzoek loopt van 4 januari 2021 tot en met 4 maart 2021 (60 dagen).

Van 4 januari 2021 tot en met 4 februari 2021 kan je jouw vragen insturen. Dit kan ofwel via onderstaand formulier (e-loket) ofwel per post (Gecoro, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken). Een antwoord op jouw vragen kan je rond 10 februari 2021 verwachten onder de vorm van een FAQ op onze website.

Jouw opmerkingen, bezwaren of suggesties kan je van 4 januari 2021 tot en met 4 maart 2021 insturen. Dit kan via onderstaand formulier (e-loket), per aangetekende zending of via afgifte tegen ontvangstbewijs (Gecoro, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken). 

Meer info

Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de dienst woon- en leefomgeving op T 011 59 99 40.

Centrum 5 Zuid (grote weergave)

Praktisch

LCP