RUP Alken Vallei

Het dorpscentrum aan de Herkvallei (gebied van het recreatiedomein De Alk en de directe omgeving) biedt op vele vlakken kansen voor onze mooie gemeente.
Denk maar aan toerisme, educatie, ecologie en recreatie. Door meer samenhang te creëren tussen het aanbod aan sport en recreatie, rekening te houden met een grote natuurwaarde en met beter waterbeheer, stijgt de kwaliteit in het gebied op verschillende vlakken.

Uiteraard houden we rekening met enkele ambities

 • Versterken van de identiteit van Alken a.d.h.v. de karakteristieke eigenschap: aanwezigheid van water;
 • Waterbeheer verbeteren om overstromingsrisico’s in
  te dijken;
 • Uitbouwen van een recreatiedomein met lokale én
  bovenlokale aantrekkelijkheid;
 • Kwaliteit van het toeristisch en recreatief aanbod
  verhogen met het aanwezige onroerend erfgoed en
  valleilandschap;
 • Ecologisch en educatief natuurbeheer uitbouwen;
 • Handel en tewerkstelling in Alken-centrum uitbouwen;
 • De bereikbaarheid van het gebied vergroten.

In dit filmpje kan je een uitgebreide uitleg terugvinden over het RUP Alken Vallei, uiteengezet door Kristine van studiebureau BUUR tijdens de gemeenteraadscommissie. 

Procedure

De gemeenteraad heeft het RUP Alken Vallei voorlopig vastgesteld op 26 november 2020. De volgende stap in deze procedure is de organisatie van het openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 4 januari 2021 tot en met 4 maart 2021 (60 dagen).

Van 4 januari 2021 tot en met 4 februari 2021 kan je jouw vragen insturen. Dit kan ofwel via onderstaand formulier (e-loket) ofwel per post (Gecoro, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken). Een antwoord op jouw vragen kan je rond 10 februari 2021 verwachten onder de vorm van een FAQ op onze website.

Jouw opmerkingen, bezwaren of suggesties kan je van 4 januari 2021 tot en met 4 maart 2021 insturen. Dit kan via onderstaand formulier (e-loket), per aangetekende zending of via afgifte tegen ontvangstbewijs (Gecoro, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken). 

Meer info

Voor verdere inlichtingen kan je terecht bij de dienst woon- en leefomgeving op T 011 59 99 40.

Alken Vallei (grote weergave)

Praktisch

LCP