Dienstencentrum De Kouter

Het Dienstencentrum De Kouter heeft als doelstelling de Alkenaar, en dan specifiek de ouderen en zorgbehoevenden ondersteuning te bieden. Dit om hen zo lang mogelijk op een kwaliteitsvolle manier en zelfstandig in hun eigen woning en woonomgeving te laten wonen.

De werking van het lokaal dienstencentrum stoelt op zes pijlers

 • Ontmoeting.
 • Gezond leven.
 • Informatie en thuiszorg.
 • Zelfontplooiing.
 • Buurthulp.
 • Vrijwilligerswerk.

Het lokaal dienstencentrum is een erkende voorziening in het woonzorgdecreet. 

Dienstencentrum De Kouter vult deze taak in met een ruim assortiment van activiteiten, afgestemd op de noden van de gebruiker. Omdat het dienstencentrum voornamelijk overdag geopend is, zijn 50-plussers de grootste gebruikersgroep.

De Kouter bereikt drie 'types' 50-plussers

 • Een eerste groep zijn de zelfstandige en vitale ouderen. Zij gebruiken De Kouter vooral als plaats om samen te leren, te wandelen en te fietsen. Vaak zijn het ook deze mensen die omwille van hun (brug)pensioen wat tijd hebben om als vrijwilliger te helpen.
 • Mensen met een groeiende afhankelijkheid maken dan weer gebruik van de warme maaltijden. Zij komen naar het praatcafé om leeftijdsgenoten te ontmoeten en hebben de eerste vragen over ouder worden. Zij staan open voor info, begeleiding en ondersteunende diensten, vervoer, poetsdienst, ...
 • Een derde groep, de afhankelijke ouderen, kennen De Kouter vooral via hun kinderen en/of hun omgeving. Deze mensen zijn zorgbehoevend en hebben nood aan verschillende vormen van dienstverlening en zijn vaak op zoek naar bijzondere woonvormen. Zij maken gebruik van dagopvang, administratieve ondersteuning, mantelzorgtoelage, ...

Aanbod voor andere specifieke doelgroepen

Dienstencentrum De Kouter heeft ook een gehandicaptenwerking en organiseert in samenwerking met de sociale dienst infomomenten voor mantelzorgers. Iedereen is er welkom.

Geschiedenis van Dienstencentrum De Kouter

De Kouter opende zijn deuren in 1993. De naam verwijst naar het Zuid-Nederlandse woord “kouter” dat voor “een gezellig praatje” staat en naar de oude burelen van het OCMW die zich vroeger in de Koutermanstraat bevonden. Het aanbod van De Kouter richtte zich toen vooral op bejaarden en gehandicapten.
In 1998 werden de werking en subsidiëring van de dienstencentra opgenomen in het Thuiszorgdecreet. De taken en doelstellingen van de dienstencentra werden uitgebreid tot het ondersteunen van de thuiszorg in een breed perspectief.

Het aanbod van Dienstencentrum De Kouter

 • De jong-seniorenwerking.
 • De bejaardengezelschapsdienst.
 • De thuisverzorgers.
Activiteiten in het dienstencentrum (grote weergave)

Praktisch

OCMW Thuisdiensten

OCMW-Alken
Papenakkerstraat 5
3570 Alken

Tel.011 59 99 36
Fax011 59 29 55
E-mail Visitekaartje
LCP