Geef mee vorm aan de uitvoering van het waterbeleid

Tot en met 14 maart 2021 kan je je mening geven over de ontwerpen van stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas 2022-2027. De plannen werden voorbereid binnen de Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid (CIW) en de bekkenstructuren.

De ontwerpplannen bevatten maatregelen en acties voor de periode 2022-2027.
Het doel is om:

  • de toestand van het grondwater en oppervlaktewater te verbeteren,
  • het overstromingsrisico en het risico op waterschaarste en droogte te verminderen.

Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen.

Wat vind je in de stroomgebiedbeheerplannen terug?

De stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas bestaan uit verschillende delen:

  • de beheerplannen voor het Vlaamse deel van de internationale stroomgebiedsdistricten van Schelde en Maas;
  • elf bekkenspecifieke delen;
  • zes grondwatersysteemspecifieke delen;
  • het maatregelenprogramma bij de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas;
  • de herziene zoneringsplannen en gebiedsdekkende uitvoeringsplannen die vastleggen hoe en wanneer het afvalwater van alle huizen in Vlaanderen gezuiverd wordt.

Een overzicht van de plandelen en acties die voor de gemeente Alken relevant zijn, vind je hier. Via geoloketten kom je te weten welke acties in jouw buurt gepland zijn of hoe het afvalwater in jouw straat wordt gezuiverd. 

Alle documenten kan je nalezen op www.volvanwater.be onder de rubriek 'Welke documenten liggen in openbaar onderzoek?'. Of bekijk hier meteen de niet-technische samenvatting.

Hoe kan je een opmerking indienen?

Reageren op de documenten kan tot en met 14 maart 2021 via dit inspraakformulier. Of je kan jouw opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het college van burgemeester en schepenen, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken.

Wat gebeurt er met jouw opmerking?

Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging genomen bij de voorbereiding van de
definitieve ontwerpplannen die aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd.

Beeld vol van water (grote weergave)

Praktisch

Dienst woon- en leefomgeving

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP