Ruimtelijke ordening - Algemene informatie

Wens je een perceel grond te kopen?
Wil je een woning bouwen of verbouwen?

Informeer je dan grondig over de verschillende mogelijkheden en de wettelijke bepalingen. De aankoop van een onroerend goed is immers een belangrijke beslissing.
Je neemt best je voorzorgen, zodat je niet voor financiële of andere verrassingen komt te staan.

Heb je een perceel gevonden?

Dan is het nuttig om hierover een onderzoek te doen.
De volgende richtlijnen kunnen je hierbij helpen

 • Is de vorm van het perceel geschikt voor de woning die je wil bouwen?
 • Vertoont de grond belangrijke niveauverschillen?
 • Hoe zit het met de ondergrond en de waterhuishouding?
 • Hoe is het terrein georiënteerd? Zon- of regenkant?

Wens je het perceel echt aan te kopen?
Informeer je dan ook of het perceel effectief bouwgrond is.
Vraag ook na welke voorschriften er van toepassing zijn. Het personeel van de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening maakt je graag wegwijs in deze wetgeving en in de verschillende stappen die je moet ondernemen.

Procedure stedenbouwkundige aanvragen

 • Je moet alle aanvragen indienen bij de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.
 • De gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar kijkt na of je dossier volledig is.
 • Ontbreken er nog documenten?
  Het personeel verwittigt jou of je architect. 
 • Daarna wordt het dossier voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 
 • Het college neemt een beslissing over de aanvraag. Zij kan een vergunning of een weigering afleveren. 
 • Een afschrift van deze beslissing gaat voor controle naar de afdeling Ruimte en Erfgoed te Hasselt (Stedenbouw). 
 • Voor sommige aanvragen gebeurt een openbaar onderzoek. Hiervoor schrijft het gemeentebestuur de naastliggende eigenaars van het betrokken perceel aan en hangt de aanvraag gedurende 30 dagen uit. Je ontvangt ook een affiche. Deze hang je uit op de plaats waar de werken zullen uitgevoerd worden. 

Breng je aanvraag tijdig binnen!

Vanaf het ogenblik dat je de aanvraag bij de dienst ruimtelijke ordening binnenbrengt, heeft het gemeentebestuur maximum 75 dagen de tijd om de beslissing naar je op te sturen. Is er een openbaar onderzoek nodig, dan bedraagt deze termijn maximum 105 dagen.

affiche bouwgrond te koop (grote weergave)

Praktisch

LCP