Herbruikbare luiers en incontinentiemateriaal - subsidie

Het Alkens gemeentebestuur verleent een premie voor de aankoop van herbruikbare luiers en herbruikbaar incontinentiemateriaal.

Subsidiebedrag

De premie bedraagt de helft van de kostprijs met een maximum van € 75.

Hoe verkrijg je deze subsidie?

Je kan bij de gemeentelijke milieudienst terecht voor de voorwaarden en aanvraagformulieren of je kan ze hieronder downloaden.

baby luier (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP