Alken adopteert de ijsvogel

Project "Limburgse soorten"

Om zeldzame en bedreigde vogelsoorten nieuwe kansen te geven, werd gestart met een uniek voorbeeldproject voor Europa: het project "Limburgse soorten". Eén van de doelstellingen van dit project is dat gemeentebesturen een zeldzame of bedreigde Limburgse soort adopteren en er zorg voor dragen,… . De gemeente Alken adopteerde daarom de ijsvogel. In samenwerking met de provincie Limburg en de regionale landschappen zal een actieplan opgesteld worden om deze soort te promoten en te beschermen.

De ijsvogel

De ijsvogel kiest gebieden met stilstaand en stromend, helder en visrijk water met steile oevers in bossige of halfopen omgeving. De dalen van Herk en Mombeek zijn dan ook uitgelezen gebieden voor deze dieren. Ze jagen in het heldere water en graven hun nesten in de oevers. Ingrepen van de mens, zoals het rechttrekken en indijken van beken en rivieren en vervuiling, hebben het de ijsvogel de laatste decennia erg moeilijk gemaakt.

De ijsvogel krijgt het de laatste jaren zwaar te verduren door de koudere winters. De vogel overleeft immers van de kleine visjes die hij in het water vangt.

ijsvogel (grote weergave)

Praktisch

Dienst milieu, duurzaamheid en landbouw

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP