Aanleg, herstel en instandhouding van poelen - Subsidie

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor de aanleg, het herstel en de instandhouding van amfibiepoelen in Alken. Zo wil het gemeentebestuur het landelijke en ecologische karakter van de gemeente verrijken. Een poel is immers een Klein Landschapselement (KLE): een natuurelement dat het landschap siert en van grote ecologische waarde is als voedselplaats, schuilplaats en broedplaats voor verschillende diersoorten.

Voorwaarden

De amfibiepoel dient aan een aantal voorwaarden te beantwoorden zoals de ligging, de afmetingen, de vorm en watervoorziening van de poel. Ook wordt een onderhoudsovereenkomst van 5 jaar afgesloten tussen de aanvrager en het gemeentebestuur.

Subsidiebedrag

Voor de aanleg of het herstel van een amfibiepoel

  • € 185 per poel.

Voor de instandhouding van een amfibiepoel

  • Eerste onderhoudsperiode van 5 jaar: € 25 per jaar.
  • Vanaf de tweede onderhoudsperiode van 5 jaar:
    • Eerste jaar: € 62.
    • Tweede tot en met het vijfde jaar: € 25.

 

een groene kikker (grote weergave)

Praktisch

LCP