NIEUWE DATUM onderhoudswerken Hoogdorpsstraat: 26 augustus 2020

Op maandag 17 augustus 2020 zou aannemer Claes starten met onderhoudswerken in de Hoogdorpsstraat.

Omwille van de extreme hitte zijn de werken verplaatst naar 26 augustus 2020.


De werfzone vindt plaats vanaf het gebouw van Bpost tot aan het verhoogde kruispunt van de Doktoorstraat. 

Omschrijving van de werken

  • Opbreken van betonstraatstenen.
  • Vernieuwen van de fundering.
  • Terugplaatsen van de betonstraatstenen.

Duur van de werken

De vermoedelijke duur van de werken is één maand, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Verkeershinder

  • Tijdens de werken wordt de werfzone volledig afgesloten. Er is dus geen verkeer mogelijk in dit gedeelte van de Hoogdorpsstraat.
  • Ook de garages met ingang via de Hoogdorpsstraat in de werfzone, zijn dan niet toegankelijk voor voertuigen.
  • De voetpaden blijven wel toegankelijk. Ook parking Kapittel blijft toegankelijk.
  • Parking Kapittel blijft bereikbaar.

Huisvuilophaling

Gelieve jouw afval(huisvuilzakken & gft-container) buiten de werfzone te plaatsen.

Het gemeentebestuur vraagt begrip voor de hinder die de werken veroorzaken.

Meer info

John Claes - M 0475 41 79 03
Koen Vanmuysen - T 011 59 99 97

Hoogdorpsstraat (grote weergave)

Praktisch

Dienst woon- en leefomgeving

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP