Asfalteringswerken Laagsimsestraat, St.-Jorisstraat, Pastoriestraat en Stationsplein

Tussen maandag 10 augustus en maandag 31 augustus voert aannemer Grizaco in opdracht van het gemeentebestuur onderhoudswerken uit in de

  • Laagsimsestraat: affrezen en nieuwe toplaag
  • St.-Jorisstraat tussen Steenweg en spoorweg: bestrijking en slemlaag
  • Pastoriestraat: affrezen en nieuwe toplaag (gedeelte naar Woon- en Zorgcentrum)
  • Stationsplein (achterste deel): slemlaag

Duur van de werken

16 werkdagen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Verkeershinder

Tijdens het spuiten van de kleeflaag en het asfalteren wordt er geen verkeer toegelaten!

Bewoners dienen er rekening mee te houden dat zij tijdens de uitvoering van de asfalteringswerken hun woning niet kunnen bereiken met de auto en dit totdat het asfalt volledig is afgekoeld! Zij worden één dag vooraf verwittigd door de aannemer.

Belbus nodig tijdens de werken?

Neem dan eerst contact op met de belbuscentrale om een alternatieve halte te bespreken in jouw buurt: T 011 850 300.

Huisvuilophaling

Het huisvuil wordt in deze straten op maandag tussen 6 en 7u. 's morgens opgehaald. Zet jouw afval dus tijdig buiten!

Opgelet!

De planning van deze werken is sterk afhankelijk van de weersomstandigheden en kan nog wijzigen. De bestrijkingswerken kunnen namelijk enkel uitgevoerd worden op een droog wegdek.

Het gemeentebestuur vraagt begrip voor dit tijdelijk ongemak.

19689205 asfalteringswerken (grote weergave)

Praktisch

Dienst mobiliteit en verkeer

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 97
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP