Subsidie voor aanplant en onderhoud van hagen, houtkanten en knotbomen

Het college van burgemeester en schepenen verleent een subsidie voor de aanleg en het onderhoud van kleine landschapselementen (KLE's) in Alken.

 • Aanplanten van hagen en houtkanten, om zo de aantrekkelijkheid van de landelijke gemeente te verhogen.
 • Onderhouden van hagen, houtkanten en knotbomen, om de eigenheid van het landelijk gebied te behouden.

Het gaat uitsluitend om de aanplant en het onderhoud van bepaalde inheemse planten die gelegen zijn binnen landelijk gebied. Voor gedetailleerde voorwaarden kan je het subsidiereglement opvragen bij de gemeentelijke milieudienst of hieronder downloaden.

Subsidiebedrag

Aanplanting van hagen en houtkanten

 • € 0,50/plant als de aanplanting geschiedt op 1 perceel en dit binnen de wettelijke afstanden.
 • € 0,25/plant voor elke perceelseigenaar indien de aanplant gebeurt op de scheiding van 2 percelen.
 • Voor de aanplant van knotbomen is geen subsidie voorzien.

Onderhoud van hagen

 • € 0,50/m/persoon indien het onderhoud gebeurt door beide aanpalenden.
 • € 1/m/persoon indien het onderhoud gebeurt door één persoon.
 • Om de twee jaar toekenbaar, gerekend vanaf het vierde jaar van de aanplant.

Onderhoud van houtkanten

 • € 0,50/m2.
 • Om de acht jaar toekenbaar.

Onderhoud van knotbomen

 • € 10/knotboom.
 • Om de vijf jaar toekenbaar.

Maximumbedrag

Voor de aanplant van KLE’s bedraagt het subsidiebedrag maximum € 125.
Voor het onderhoud van KLE's bedraagt het subsidiebedrag maximum € 125.

De gecumuleerde subsidie voor aanplant en onderhoud van KLE's bedraagt maximum per aanvrager en per jaar € 125.

Hoe krijg je de subsidie?

 • Vraag de voorwaarden en aanvraagformulieren aan bij de gemeentelijke milieudienst of download ze hieronder.
 • Het aanvraagformulier moet, ten laatste één maand voor de geplande aanplant of onderhoudsbeurt, volledig ingevuld terugbezorgd worden aan het gemeentebestuur van Alken.
 • Na onderzoek ter plaatse wordt beslist of de subsidie kan uitgekeerd worden.
geld (grote weergave)

Praktisch

LCP