Gescheiden afvoer hemel- en afvalwater - Subsidie

Fluvius verleent een premie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater voor bestaande particulieren, indien de bouwvergunning werd verleend vóór 1 februari 2005.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximum € 400 en bestaat uit 2 delen

  • Een forfaitair bedrag van € 200 voor de uitvoering van de werken.
  • Een maximum bedrag van € 200 voor de materiaalkosten, dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via factuur.

Hoe krijg je de subsidie?

Stuur het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend terug naar Fluvius, samen met de gevraagde documenten. De definitieve toekenning en uitbetaling van de premie gebeurt op basis van het bezorgde aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken. Aanvraagformulieren en voorwaarden liggen voor jou klaar bij het gemeentelijk Woonloket of op de website van Fluvius.

Meer info

Kirsten Vanstraelen, gemeentelijk Woonloket, T 011 59 99 45

waterdruppels (grote weergave)

Praktisch

LCP