Gescheiden afvoer hemel- en afvalwater - Subsidie

Infrax verleent een premie voor de aanleg van een gescheiden afvoer van huishoudelijk afvalwater en niet-verontreinigd hemelwater voor bestaande particulieren, indien de bouwvergunning werd verleend vóór 1 februari 2005.

Subsidiebedrag

Het subsidiebedrag bedraagt maximum € 400 en bestaat uit 2 delen

  • Een forfaitair bedrag van € 200 voor de uitvoering van de werken.
  • Een maximum bedrag van € 200 voor de materiaalkosten, dit met een maximum van 50% van de bewezen kosten via factuur.

Hoe krijg je de subsidie?

Stuur het aanvraagformulier volledig ingevuld en ondertekend terug naar Infrax, samen met de gevraagde documenten. De definitieve toekenning en uitbetaling van de premie gebeurt op basis van het bezorgde aanvraagformulier en de nodige bewijsstukken. Aanvraagformulieren en voorwaarden liggen voor jou klaar bij de gemeentelijke Milieudienst of op de website van Infrax.

waterdruppels (grote weergave)

Praktisch

Dienst milieu, duurzaamheid en landbouw

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 51
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP