Fruittelers gezocht!

Biodivers fruitteeltlandschap

Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren en het Proefcentrum voor Fruitteelt zijn op zoek naar een 30-tal geïnteresseerde fruittelers die willen meewerken om het fruitteelt-landschap “biodiverser” aan te kleden. Concreet willen ze meer ruimte creëren voor opgaand groen (hagen, solitaire bomen, kopbomen, houtkanten) omdat het behoud van biodiversiteit van belang is voor o.a. de bestuiving van het fruit, de natuurlijke plaagbeheersing, de bestrijding van erosie en de strijd tegen de klimaatopwarming.

Gratis advies

Ze geven daarom gratis en vrijblijvend advies aan geïnteresseerde fruittelers om hun fruitbedrijf biodiverser te maken. Hierbij leveren ze, naast advies, ook ondersteuning in de praktische uitvoer van de maatregelen (vb. aankoop van plantmateriaal, nestkasten, …). Daarnaast willen ze op bedrijfsniveau een aantal maatregelen uittesten rond de aantrek van oorwormen en de bestrijding van suzuki-fruitvliegen en boswantsen.

Positieve rol van hagen en houtkanten

Het uitgangspunt is dat een gevarieerd agrarisch landschap met streekeigen gemengde hagen en houtkanten een positieve rol speelt in de beheersing van plaaginsecten (o. perenbladvlo). Ook qua erosiebestrijding en driftreductie vormen deze hagen een pluspunt. Hagen bieden bovendien kansen op meer bestuivingszekerheid dankzij de aantrek van wilde bestuivers. En door perceelsranden langs waterlopen te “behagen” kan inspoeling naar de waterlopen beperkt worden.

Meer info

Ben je fruitteler in Alken en heb je interesse om in je plantages maatregelen te nemen voor meer biodiversiteit?

Contacteer dan het Regionaal Landschap via 011 31 38 98 en vraag naar Joke of Mieke of stuur een mailtje naar info@rlhv.be .

Fruittelers gezocht! (grote weergave)

Praktisch

Dienst milieu, duurzaamheid en landbouw

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP