KliMa-raad - Gemeentelijke adviesraad voor klimaat en milieu Alken

De gemeenteraad besliste in 1992 om de Gemeentelijke Adviesraad voor Leefmilieu Alken (Gala) op te richten. Sinds 2019 is de Gala omgevormd tot de KliMa-raad.

De KliMa-raad kan onder meer bestaan uit vertegenwoordigers van

 • de industrie
 • de landbouw
 • het onderwijs
 • deskundigen
 • de gezinsbond
 • de seniorenwerking
 • de middenstand en vrije beroepen
 • het verenigingsleven van diverse strekkingen
 • de milieubewegingen (werkzaam op het grondgebied van Alken)

en uit

 • de milieuambtenaar
 • de schepen van leefmilieu

Doel

 • Op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen de gemeente adviseren over het milieu- en natuurbeleid.
 • De bevolking informeren en sensibiliseren.

Meer info

Voorzitter

Mario Parys, Rijdreef 18, 3570 Alken, T 011 59 60 04

Secretaris

Karolien Coenen, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken, T 011 59 99 48

Gras met huisjes en vlam (grote weergave)

Praktisch

LCP