Gala - Gemeentelijke adviesraad voor leefmilieu Alken

De gemeenteraad besliste in 1992 om de Gemeentelijke Adviesraad voor Leefmilieu Alken (Gala) op te richten.

De Gala bestaat uit vertegenwoordigers van

 • De industrie.
 • De landbouw.
 • Het onderwijs.
 • Deskundigen.
 • De gezinsbond.
 • De seniorenwerking.
 • De middenstand en vrije beroepen.
 • Het verenigingsleven van diverse strekkingen.
 • De milieubewegingen (werkzaam op het grondgebied van Alken).

en uit

 • De milieuambtenaar.
 • De schepen van leefmilieu.

Doel

 • Op eigen initiatief of op vraag van het college van burgemeester en schepenen de gemeente adviseren overĀ het milieu- en natuurbeleid.
 • De bevolkingĀ informeren en sensibiliseren.

Meer info

Voorzitter

Mario Parys, Rijdreef 18, 3570 Alken, tel. 011 59 60 04

Secretaris

Glenn Geerits, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken, T 011 59 99 44

Gras met huisjes en vlam (grote weergave)

Praktisch

Dienst milieu, duurzaamheid en landbouw

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP