Milieuzorg - intern

In 2003 ging binnen het Alkens gemeentebestuur het EcoTeam van start. In een enquête werd gepeild in hoever de personeelsleden zich reeds milieuvriendelijk gedroegen. Daarna werden er stappen uitgewerkt om rationeler om te gaan met energie, water, afval en mobiliteit. Dit vertaalde zich in verschillende acties!

Het aankoopbeleid

 • Gebruik van kringlooppapier.
 • Gebruik van statiegeldflesjes.
 • Gebruik van producten uit eerlijke handel: koffie met het Max Havelaar-logo.
 • Gebruik van milieuvriendelijke schoonmaakmiddelen en producten: producten met een hernieuwbare oorsprong, voornamelijk plantaardige detergenten, suiker- of eiwitderivaten, met weinig of geen overbodige bestanddelen zoals kleur- en geurstoffen, oplosmiddelen of conserveermiddelen.
 • Gebruik van parkmeubilair uit duurzaam geëxploiteerd hout (onder andere met FSC-label) of uit gerecycleerde restplastiek.
 • Gebruik van VLACO-compost in de aanplantingen.
 • Gebruik van COPRO-gekeurd gebroken betonpuin. Deze COPRO-keuring garandeert de kwaliteit van de puingranulaten. Hierdoor stimuleert men de afzet van gerecycleerde puingranulaten.

Mobiliteit

 • Fietspremie voor personeelsleden die met de fiets naar het werk komen.
 • Organisatie eigen fietsweek.
 • Deelname aan de acties ‘Fiets naar Kyoto’ en ‘Afkicken’.
 • Bij aankoop van nieuwe voertuigen let het gemeentebestuur op de emissienorm, het brandstofverbruik en het vermogen.
 • Het personeel hanteert een rustige rijstijl.

Energie

Het gemeentebestuur neemt heel wat maatregelen om het energieverbruik in haar gebouwen aan te pakken. Deze maatregelen maken deel uit van het gemeentelijk energiezorgproject.

Dit project bevat

 • Een energieboekhouding.
 • Uitvoeren van energie-audits.
 • Doorvoeren van energiebesparende maatregelen.

 Hierdoor bespaart het gemeentebestuur aanzienlijk op haar elektriciteits- en aardgasfactuur.

Bestrijdingsmiddelen

In het kader van de actie ‘zonder is gezonder’ gebruikt het gemeentebestuur alleen onkruidbestrijdingsmiddelen met een gunstige POCER-indicator. Deze indicator geeft aan hoe gevaarlijk de bestrijdingsmiddelen zijn voor mens en milieu. Het gemeentebestuur gaat echter nog een stap verder en besteedt heel wat aandacht aan de vervanging van bestrijdingsmiddelen door alternatieve, milieuvriendelijke technieken. Het gebruik van een borstelwagen op de wegen, gehakseld hout voor bestaande aanplantingen en worteldoek voor nieuwe aanplantingen zijn hier voorbeelden van.

Rationeel watergebruik

Het gemeentebestuur volgt nauwlettend het watergebruik in de gemeentelijke gebouwen op. Bij verbouwingen of nieuwbouw worden er waterbesparende technieken geplaatst zoals toiletten met dubbele toets en spaardouchekoppen. Daarnaast is er onderzoek naar het gebruik van regenwater voor bepaalde toepassingen.

aardbol in handen gedragen (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP