Hakhoutbeheer - Wegen en Verkeer

Tussen november en maart voert het Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen en autosnelwegen, waaronder ook langs de N80 in Alken.

Het beheer wordt in deze periode uitgevoerd omdat de sapstroom nu trager verloopt en de bomen minder kwetsbaar zijn. Dit lijkt voor veel mensen een drastische maatregel, maar het is een meerwaarde voor de natuur.

Hakhoutbeheer zorgt voor een verjonging van de beplanting in de berm en voor een verrijking van het ecosysteem. Ook draagt het bij tot de veiligheid omdat het vermeden wordt dat gevaarlijke bomen op de weg terecht kunnen komen. 

Meer info

Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer zal gebeuren staat op de website: http://wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer

Hakhoutbeheer: Bron: http://wegenenverkeer.be/hakhoutbeheer (grote weergave)

Praktisch

LCP