Overbewoning en onaangepastheid van huurwoningen

Behoorlijk wonen is een recht voor iedereen. Toch vertonen sommige woningen wel eens wat gebreken. In de Vlaamse Wooncode gelden een aantal kwaliteitsnormen voor huurwoningen. Deze normen zijn wel degelijk minimale normen, waaraan een normale woning voldoet. Maar de Vlaamse Wooncode is zeker een stok achter de deur om verkrotting en huisjesmelkerij een halt toe te roepen.

Wat kan jij als huurder doen?

Als je denkt dat jouw huurwoning ernstige gebreken vertoont, dan meld je dit in eerste instantie, per aangetekende brief aan de verhuurder. Je verzoekt de verhuurder in deze brief ook om de nodige werken uit te voeren.

Als de verhuurder weigert of niet reageert, stuur je een aangetekende brief naar het gemeentebestuur. In deze brief licht je de tekortkomingen toe. Het gemeentebestuur brengt de afdeling huisvesting van het Vlaams gewest op de hoogte. Een inspecteur van deze dienst onderzoekt de kwaliteit van de huurwoning en maakt hiervan een verslag op.
Dit onderzoek is volledig gratis. 

Wat zijn de gevolgen van het onderzoek?

Aan ieder gebrek in de woning kent de inspecteur een aantal "strafpunten" toe. Naargelang het aantal slechte punten verklaart hij de woning ongeschikt of onbewoonbaar. De eigenaar die een ongeschikte of onbewoonbare woning verhuurt, is strafbaar voor de wet.

Onaangepast

Een woning kan technisch volledig in orde zijn en toch onaangepast bevonden worden. Dit betekent dat er te veel mensen wonen volgens

  • De vloeroppervlakte.
  • Het aantal woonlokalen.
  • De gemeenschappelijke basisvoorzieningen (bij kamers).

Bij onaangepastheid is het niet onmiddellijk nodig dat de bewoners verhuizen. De verhuurder moet wel het nodige doen om te komen tot een normaal aantal bewoners. Dit kan door aanpassingswerken uit te voeren of huuropzeg.

Overbewoond

Is er door de onaangepastheid een risico voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners, dan is de woning overbewoond.
Dan moeten de bewoners wel onmiddellijk verhuizen.  

Meer info

Kirsten Vanstraelen, deskundige wonen en patrimonium, T 011 59 99 45

Heel veel huisjes (grote weergave)

Praktisch

LCP