Gft - Groenten-, fruit- en tuinafval

Ophaling

Jouw gft-afval wordt om de twee weken opgehaald, samen met de ophaling van het pmd-afval. Ophalingen vinden plaats op maandag. Wanneer de ophaaldag een feestdag is, verschuift de ophaling naar de volgende zaterdag.
Je vindt alle ophaaldagen terug op de afvalkalender.
De ophaling vindt plaats op maandagmorgen vanaf 6u. Zet jouw container dus tijdig buiten! Dit mag vanaf zondagavond 20u.

Afvalcontainer of -emmer

Gft-afval moet je aanbieden in een groene afvalcontainer van 120 liter of in een groene emmer van 40 liter. Jouw gft-container wordt enkel geledigd wanneer er een gft-sticker op het deksel is aangebracht. Deze stickers zijn te koop bij verschillende Alkense handelaars en dienen jaarlijks vernieuwd te worden.

Prijs gft- sticker

 • Sticker gft-emmer 40 liter: € 15.
 • Sticker gft-container 120 liter: € 40.

Indien je zelf je gft-afval composteert, moet je geen sticker kopen. Je kan je container of emmer echter niet inleveren. Hij hoort immers bij jouw woning en blijft eigendom van de afvalintercommunale van Limburg, Limburg.net.

Verkooppunten

De nieuwe gft-stickers worden, op vertoon van je identiteitskaart, vanaf 11 februari 2019 te koop aangeboden bij volgende Alkense handelaars:

 • Carrefour, Grootstraat 2.
 • Spar Melaer, O.L.-Vrouwstraat 133.

Vanaf die dag kan je je gft-sticker ook in het gemeentehuis - dienst burgerzaken (zowel bancontact als cash betaling mogelijk) en bij de technische dienst (enkel cash betaling mogelijk) kopen.

Opgelet! Bewaar steeds je betaalbewijs (kasticket) van de aankoop van je gft-sticker. Bij verlies of diefstal van je sticker dien je dit immers voor te leggen. 

Verlies gft-sticker

Wanneer jouw gft- sticker verdwenen is, moet je dit melden aan de politie.

Verhuis

Indien je verhuist naar een nieuwbouw, dan kan je een gft-container aanvragen bij
de gemeentelijke technische dienst, zodra jouw domicilie in orde is. Je kan deze aanvraag telefonisch of schriftelijk doen.

Beschadiging gft-container

Is jouw gft-container beschadigd? Dan kan je hem omruilen bij de gemeentelijke technische dienst, Groenmolenstraat 26. Zorg ervoor dat jouw gft-container geledigd en gespoeld is! Bij de inlevering van een beschadigde gft- container mét gft- sticker ontvang je ook een nieuwe gft- sticker.

Verlies gft-container

Elk huis kan slechts één gft-container hebben. Bij verlies moet je eerst klacht indienen bij de politie. Dan kan je samen met het proces-verbaal een nieuwe container afhalen bij de gemeentelijke technische dienst.

Het gebeurt ook dat een gft-container bij de lediging in de ophaalwagen valt. Deze containers kunnen niet meer worden gerecupereerd. De ophaalfirma verwittigt het gemeentebestuur van dergelijke voorvallen. In dat geval ontvang je een nieuwe gft-container én een nieuwe gft-sticker van de gemeentelijke technische dienst.

Wat mag er in jouw gft-container?

Zoals de afkorting het zelf zegt, mag er groentenafval (g), fruitafval (f) en tuinafval (t) in de gft-container.

 • Schillen en resten van fruit, groenten en aardappelen.
 • Dierlijk en plantaardig keukenafval en etensresten.
 • Broodresten.
 • Koffiedik.
 • Papieren koffiefilter.
 • Papier van keukenrol.
 • Noten, pitten.
 • Vlees- en visresten, schaaldierresten (met uitz. mosselschelpen, oesterschelpen, ...).
 • Vaste zuivelproducten (kaasresten).
 • Eieren, eierschalen.
 • Fijn tuin- en snoeiafval (bladeren, gras, onkruid, haagscheersel, versnipperd snoeihout ...)
 • Kamer- en tuinplanten.
 • Schaafkrullen en zaagmeel van onbehandeld hout.
 • Mest van kleine huisdieren.

Wat mag NIET in jouw gft-container?

 • Vloeistoffen (bv. soep, melk, koffie ...).
 • Schelpen van mosselen en oesters ...
 • Mest van grote huisdieren of grote hoeveelheden.
 • Beenderen en dierlijk (slacht)afval.
 • Dierenkrengen.
 • Kattenbakvulling en vogelkooizand.
 • Sauzen, vet en oliën.
 • Wegwerpluiers en ander hygiëneafval.
 • Stofzuigervulling (restfractie).
 • Asresten, houtskool.
 • Aarde, zand.
 • Kurk.
 • Theezakjes en koffiepads.
 • Behandeld hout (verf, vernis ...).
 • Grof ongesnipperd snoeihout, dikke takken.
 • Plastiek, glas, metaal.

Jouw gft-container in de winter

Let in de winter op dat de vochtige inhoud van jouw gft-container niet bevriest.
Het ledigingssysteem van de ophaalwagen kan de inhoud dan niet volledig losschudden. Plaats jouw gft-container in de winter op een beschutte plaats. Zorg ervoor, dat de container niet bevroren raakt op het ogenblik van de ophaling. Bekleed bodem en wanden met papier, zodat de inhoud minder snel kan aanvriezen.

Ophaling van gft is niet gebeurd, wat nu?

Het kan gebeuren dat je gft-container niet werd leeggemaakt. Wanneer dit gemeld wordt aan Limburg.net, verbindt Limburg.net er zich toe om binnen de 3 werkdagen na de normale datum van ophaling alsnog jouw gft-afval op te halen. Tijdens deze drie dagen moet je de afvalcontainer wel buiten laten staan. Je weet immers niet op voorhand wanneer Limburg.net zal langskomen.

Een melding van niet ophaling dient zo snel mogelijk na vaststelling van niet ophaling te gebeuren. Je kan deze melding op verschillende manieren doen. Je doet een melding:

 • Via de website van Limburg.net. Op deze manier brengt Limburg.net je persoonlijk op de hoogte van wanneer je (naam fractie) opgehaald wordt.
gft-afval (grote weergave)

Praktisch

Afvalcommunale Limburg.net

Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 HASSELT

Tel.0800 90 720
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP