RUP Centrum-Zuid

Met dit ruimtelijke uitvoeringsplan willen we de ruimtelijke ontwikkeling van Alken-centrum aanpakken. Bijzondere aandacht wordt hierbij geschonken aan het binnengebied: de Motstraat, Papenakkerstraat, Hameestraat en Hoogdorpsstraat. We bekijken ook de samenhang met Alken Valley 2020, onderdeel van een apart plan.

Even de doelstellingen van het geplande RUP op een rijtje:

  • Het stimuleren van het handelsapparaat binnen het plangebied;
  • Het versterken van het woonaanbod;
  • Het vastleggen van de groenstructuur;
  • Het uitwerken van de mobiliteitsstructuur met bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid en met de focus op de zwakke weggebruiker.

Procedure

Het studiebureau heeft het voorontwerp opgemaakt. Dit is hieronder raadpleegbaar. Er volgt binnenkort een plenaire vergadering met alle adviesinstanties. De opmerkingen die hieruit voortvloeien worden meegenomen bij de opmaak van het ontwerp van RUP.

Gemeentehuis Alken (grote weergave)

Praktisch

LCP