RUP Centrum-Zuid

Met dit ruimtelijke uitvoeringsplan willen we de ruimtelijke ontwikkeling van Alken-centrum aanpakken. Bijzondere aandacht wordt hierbij geschonken aan het binnengebied: de Motstraat, Papenakkerstraat, Hameestraat en Hoogdorpsstraat. We bekijken ook de samenhang met Alken Valley 2020, onderdeel van een apart plan.

Even de doelstellingen van het geplande RUP op een rijtje:

  • Het stimuleren van het handelsapparaat binnen het plangebied;
  • Het versterken van het woonaanbod;
  • Het vastleggen van de groenstructuur;
  • Het uitwerken van de mobiliteitsstructuur met bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid en met de focus op de zwakke weggebruiker.

Procedure

Het openbaar onderzoek is afgelopen. Het studiebureau is bezig met de verwerking van jullie aanbevelingen, opmerkingen, ingewonnen adviezen, … na de raadpleging bij de burgers en adviesinstanties.

Deze worden gebundeld in een scopingsnota die hier binnenkort kan geraadpleegd worden.

Gemeentehuis Alken (grote weergave)

Praktisch

LCP