RUP Centrum-Zuid

Met dit ruimtelijke uitvoeringsplan willen we de ruimtelijke ontwikkeling van Alken-centrum aanpakken. Bijzondere aandacht wordt hierbij geschonken aan het binnengebied: de Motstraat, Papenakkerstraat, Hameestraat en Hoogdorpsstraat. We bekijken ook de samenhang met Alken Valley 2020, onderdeel van een apart plan.

Even de doelstellingen van het geplande RUP op een rijtje:

  • Het stimuleren van het handelsapparaat binnen het plangebied;
  • Het versterken van het woonaanbod;
  • Het vastleggen van de groenstructuur;
  • Het uitwerken van de mobiliteitsstructuur met bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid en met de focus op de zwakke weggebruiker.

Procedure

Als eerste stap in het proces ter ontwikkeling van dit RUP, werd een startnota opgesteld. Deze vind je onderaan dit artikel terug.

De startnota vormt de basis voor een eerste raadpleging van publiek en adviesinstanties. Het doel is om iedereen op de hoogte te brengen en om kennis en input te vergaren, en eventuele bijkomende of andere alternatieven te bepalen. Op basis daarvan kan gericht bijkomend onderzoek worden gevoerd, en kan de gemeente een meer onderbouwde keuze maken tussen de verschillende planopties en/of de planopties bijsturen.

We hebben jouw hulp nodig!

Graag nodigen we iedereen uit voor het participatiemoment op donderdag 6 juni om 19.30u. in gc Taeymans. Vragen, opmerkingen en ideeën (vooral ná het participatiemoment) kan je ons bezorgen via onderstaand e-loket.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni 2019 tot 31 juli 2019.

Gemeentehuis Alken (grote weergave)

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening & wonen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP