RUP Centrum-Zuid

Met dit ruimtelijke uitvoeringsplan willen we de ruimtelijke ontwikkeling van Alken-centrum aanpakken. Bijzondere aandacht wordt hierbij geschonken aan het binnengebied: de Motstraat, Papenakkerstraat, Hameestraat en Hoogdorpsstraat. We bekijken ook de samenhang met Alken Valley 2020, onderdeel van een apart plan.

Even de doelstellingen van het geplande RUP op een rijtje:

  • Het stimuleren van het handelsapparaat binnen het plangebied;
  • Het versterken van het woonaanbod;
  • Het vastleggen van de groenstructuur;
  • Het uitwerken van de mobiliteitsstructuur met bijzondere aandacht voor verkeersveiligheid en met de focus op de zwakke weggebruiker.

Procedure

Het studiebureau heeft de aanbevelingen, opmerkingen, ingewonnen adviezen … na raadpleging bij de burgers en adviesinstanties gebundeld in de scopingsnota. Deze nota geeft het voortschrijdend inzicht tussen de fase van de startnota en de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP  weer en geeft aan hoe omgegaan is met de adviezen en de inspraakreacties. Deze nota en bijhorende documenten vind je terug in bijlage. 
Het studiebureau is nu bezig met de opmaak van het voorontwerp van dit RUP. Hierin wordt het plan verder uitgewerkt samen met de effectbeoordelingen.

Gemeentehuis Alken (grote weergave)

Praktisch

LCP