RUP Alken Valley 2020

Het dorpscentrum aan de Herkvallei biedt op vele vlakken kansen voor onze mooie gemeente. Denk maar aan toerisme, educatie, ecologie en recreatie. Door meer samenhang te creëren tussen het aanbod aan sport en recreatie, rekening te houden met een grote natuurwaarde en met beter waterbeheer, stijgt de kwaliteit in het gebied op verschillende vlakken.

Uiteraard houden we rekening met enkele ambities:

  • Versterken van de identiteit van Alken a.d.h.v. karakteristieke eigenschap: de aanwezigheid van water;
  • Waterbeheer verbeteren om overstromingsrisico’s in te dijken;
  • Uitbouwen van een recreatiedomein met lokale én bovenlokale aantrekkelijkheid;
  • Kwaliteit van het toeristisch en recreatief aanbod verhogen met het aanwezige onroerend erfgoed en valleilandschap;
  • Ecologisch en educatief natuurbeheer uitbouwen;
  • Handel en tewerkstelling in Alken-centrum uitbouwen;
  • De bereikbaarheid van het gebied vergroten.

Procedure

Als eerste stap in het proces ter ontwikkeling van dit RUP, werd een startnota opgesteld. Deze vind je onderaan dit artikel.

De startnota vormt de basis voor een eerste raadpleging van publiek en adviesinstanties. Het doel is om iedereen op de hoogte te brengen en om kennis en input te vergaren, en eventuele bijkomende of andere alternatieven te bepalen. Op basis daarvan kan gericht bijkomend onderzoek worden gevoerd, en kan de gemeente een meer onderbouwde keuze maken tussen de verschillende planopties en/of de planopties bijsturen.

We hebben jouw hulp nodig!

Graag nodigen we iedereen uit voor het participatiemoment op donderdag 20 juni om 19.30u. in gc Taeymans. Vragen, opmerkingen en ideeën (vooral ná het participatiemoment) kan je ons bezorgen via onderstaand e-loket.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 juni 2019 tot 31 juli 2019.

Alken Valley 2020 (grote weergave)

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening & wonen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP