RUP Alken Valley 2020

Het dorpscentrum aan de Herkvallei biedt op vele vlakken kansen voor onze mooie gemeente. Denk maar aan toerisme, educatie, ecologie en recreatie. Door meer samenhang te creëren tussen het aanbod aan sport en recreatie, rekening te houden met een grote natuurwaarde en met beter waterbeheer, stijgt de kwaliteit in het gebied op verschillende vlakken.

Uiteraard houden we rekening met enkele ambities:

  • Versterken van de identiteit van Alken a.d.h.v. karakteristieke eigenschap: de aanwezigheid van water;
  • Waterbeheer verbeteren om overstromingsrisico’s in te dijken;
  • Uitbouwen van een recreatiedomein met lokale én bovenlokale aantrekkelijkheid;
  • Kwaliteit van het toeristisch en recreatief aanbod verhogen met het aanwezige onroerend erfgoed en valleilandschap;
  • Ecologisch en educatief natuurbeheer uitbouwen;
  • Handel en tewerkstelling in Alken-centrum uitbouwen;
  • De bereikbaarheid van het gebied vergroten.

Procedure

Het studiebureau heeft het voorontwerp opgemaakt. Dit is hieronder raadpleegbaar. Er volgt binnenkort een plenaire vergadering met alle adviesinstanties. De opmerkingen die hieruit voortvloeien worden meegenomen bij de opmaak van het ontwerp van RUP.

Alken Valley 2020 (grote weergave)

Praktisch

LCP