RUP Sport- en Recreatievelden

Drie plaatselijke voetbalclubs in de gemeente Alken zijn gefuseerd tot één club. Dit zou de kosten voor infrastructuur moeten drukken en de werking optimaliseren. Het is de bedoeling om de benodigde sportinfrastructuur voor de nieuwe fusieclub op één locatie te ontwikkelen.

Geen enkele locatie van de voormalige clubs is voldoende groot om de benodigde sportinfrastructuur te bieden, dus is uitbreiding van één locatie of de ontwikkeling van een nieuwe locatie nodig.

Als de nieuwe fusieclub al haar activiteiten op één locatie bundelt, zullen de verschillende huidige locaties van de plaatselijke clubs niet meer gebruikt worden. Daar zijn dan nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Er zijn enkele pistes (technisch) onderzocht. We weten dus wat kan en niet kan.

Procedure

Als eerste stap in het proces ter ontwikkeling van dit RUP, werd een startnota opgesteld. Deze vind je onderaan dit artikel terug.

De startnota vormt de basis voor een eerste raadpleging van publiek en adviesinstanties. Het doel is om iedereen op de hoogte te brengen en om kennis en input te vergaren, en eventuele bijkomende of andere alternatieven te bepalen. Op basis daarvan kan gericht bijkomend onderzoek worden gevoerd, en kan de gemeente een meer onderbouwde keuze maken tussen de verschillende planopties en/of de planopties bijsturen.

We hebben jouw hulp nodig!

Graag nodigen we iedereen uit voor het participatiemoment op donderdag 9 mei om 19.30u. in gc Taeymans. Vragen, opmerkingen en ideeën (vooral ná het participatiemoment) kan je ons bezorgen via onderstaand e-loket.

Het openbaar onderzoek loopt van 1 mei 2019 tot 30 juni 2019.

Foto RUP Sport- en Recreatievelden (grote weergave)

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening & wonen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP