RUP Sport- en recreatievelden

Drie plaatselijke voetbalclubs in de gemeente Alken zijn gefuseerd tot één club. Dit zou de kosten voor infrastructuur moeten drukken en de werking optimaliseren. Het is de bedoeling om de benodigde sportinfrastructuur voor de nieuwe fusieclub op één locatie te ontwikkelen.

Geen enkele locatie van de voormalige clubs is voldoende groot om de benodigde sportinfrastructuur te bieden, en dus is uitbreiding van één locatie of de ontwikkeling van een nieuwe locatie nodig.

Als de nieuwe fusieclub al haar activiteiten op één locatie bundelt, zullen de verschillende huidige locaties van de plaatselijke clubs niet meer gebruikt worden. Daar zijn dan nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Er zijn dus verschillende locaties die zullen onderzocht en herbestemd worden: de locatie voor de nieuwe fusieclub en de huidige locaties die verlaten zullen worden.

In dit filmpje kan je een uitgebreide uitleg terugvinden over het RUP Sport -en Recreatievelden, uiteengezet door Peter Peeters van Proflow tijdens de gemeenteraadscommissie. 

Procedure

De gemeenteraad heeft het RUP Sport –en recreatievelden voorlopig vastgesteld op 25 maart 2021. De volgende stap in deze procedure is de organisatie van het openbaar onderzoek. Dit openbaar onderzoek loopt van 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 (60 dagen).

Van 3 mei 2021 tot en met 1 juni 2021 kon je jouw vragen insturen. We mochten 1 vraag ontvangen. Hieronder kan je vraag en antwoord terugvinden:

Vraag

Graag had ik vernomen of er ook gedacht is aan een aanpassing van de verkeerssituatie aan de inrit Okay. Momenteel razen de auto's aan nogal hoge snelheden richting centrum Alken.
De inrit zelf ligt er een beetje gevaarlijk bij (steile oprit). 

Antwoord

Binnen de procedure van het RUP worden enkel de bestemmingen vastgelegd met de stedenbouwkundige voorschriften voor deze percelen.  De concrete uitvoering van de werken zal dienen te verlopen via een omgevingsvergunning.  Er zijn echter reeds overlegmomenten geweest met het Agentschap Wegen en Verkeer, gezien de Stationsstraat een gewestweg betreft.  Er zal in het kader hiervan verder onderzocht worden hoe de fietspaden aansluiting kunnen krijgen via een oversteekplaats naar de Groenmolenstraat.  De snelheidsregimes in heel Alken zullen volgend jaar uitgebreid onderzocht worden binnen het kader van een uitdieping van ons mobiliteitsplan.

Jouw opmerkingen, bezwaren of suggesties kan je van 3 mei 2021 tot en met 1 juli 2021 insturen. Dit kan via onderstaand formulier (e-loket), per aangetekende zending of via afgifte tegen ontvangstbewijs (Gecoro, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken). 

Volg het verdere verloop van deze procedure op doemee.alken.be

voetbal (grote weergave)

Praktisch

LCP