RUP Sport- en Recreatievelden

Drie plaatselijke voetbalclubs in de gemeente Alken zijn gefuseerd tot één club. Dit zou de kosten voor infrastructuur moeten drukken en de werking optimaliseren. Het is de bedoeling om de benodigde sportinfrastructuur voor de nieuwe fusieclub op één locatie te ontwikkelen.

Geen enkele locatie van de voormalige clubs is voldoende groot om de benodigde sportinfrastructuur te bieden, dus is uitbreiding van één locatie of de ontwikkeling van een nieuwe locatie nodig.

Als de nieuwe fusieclub al haar activiteiten op één locatie bundelt, zullen de verschillende huidige locaties van de plaatselijke clubs niet meer gebruikt worden. Daar zijn dan nieuwe ontwikkelingen mogelijk.

Er zijn enkele pistes (technisch) onderzocht. We weten dus wat kan en niet kan.

Procedure

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 18 november 2020 een hernieuwde scopingsnota goedgekeurd. Zie onderstaande documenten.

De volgende stap is de opmaak van een voorontwerp en het organiseren van een plenaire vergadering en het inwinnen van de nodige adviezen.

voetbal (grote weergave)

Praktisch

LCP