Restafval

Tweewekelijkse ophaling

Jouw restafval wordt om de twee weken op maandag opgehaald.

Afval buiten

Zet je afval vóór 6u. ’s morgens buiten of de avond ervoor na zonsondergang. Zo ben je zeker dat je afval wordt meegenomen tijdens de ophaalronde.

Ophaling van restafval is niet gebeurd, wat nu?

Het kan gebeuren dat je restafval niet werd opgehaald. Wanneer dit gemeld wordt aan Limburg.net, verbindt Limburg.net er zich toe om binnen de 3 werkdagen na de normale datum van ophaling alsnog jouw restafval op te halen. Tijdens deze drie dagen moet je het restafval wel buiten laten staan. Je weet immers niet op voorhand wanneer Limburg.net zal langskomen.

Een melding van niet ophaling dient zo snel mogelijk na vaststelling van niet ophaling te gebeuren. Je kan deze melding op verschillende manieren doen. Je doet een melding:

  • Via de website van Limburg.net . Op deze manier brengt Limburg.net je persoonlijk op de hoogte wanneer je restafval opgehaald wordt.

Feestdag

Wanneer de ophaaldag een feestdag is, verschuift de ophaling naar de eerstvolgende zaterdag. Voor de ophaling op zaterdag gelden dezelfde regels als anders.

Afvalzakken

Restafval bied je aan in de bordeaux restafvalzak. Deze afvalzakken zijn verkrijgbaar in verschillende winkels in Alken.

Het gemeentebestuur voorziet zowel grote als kleine zakken voor het restafval.

Prijs

De prijs van een rol van 10 grote zakken bedraagt € 12,50.
Voor een rol van 10 kleine zakken, betaal je € 6,25.

huisvuilzakken (grote weergave)

Praktisch

Afvalcommunale Limburg.net

Gouverneur Verwilghensingel 32
3500 HASSELT

Tel.0800 90 720
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP