Ongeschiktverklaring huurwoning

Behoorlijk wonen is een recht voor iedereen. Toch vertonen sommige woningen gebreken. In de Vlaamse Wooncode gelden een aantal kwaliteitsnormen voor huurwoningen. Deze normen zijn minimale normen waaraan een normale woning moet voldoen. De Vlaamse Wooncode is zeker een stok achter de deur om verkrotting en huisjesmelkerij een halt toe te roepen.

Wat kan jij als huurder doen?

Als je denkt dat jouw huurwoning ernstige gebreken vertoont, stuur je in eerste instantie een aangetekende brief naar de verhuurder. Hierin verzoek je de verhuurder om de nodige werken uit te voeren.
Als de verhuurder weigert of niet reageert, dan stuur je een brief naar het gemeentebestuur of je komt even langs bij de dienst Woon- en leefomgeving.  Het gemeentebestuur brengt de afdeling huisvesting van het Vlaams gewest op de hoogte. Een inspecteur van deze dienst onderzoekt de kwaliteit van de huurwoning en maakt hiervan een verslag op. Dit onderzoek is volledig gratis.

Wat zijn de gevolgen van dergelijk onderzoek?

Aan ieder gebrek in de woning, kent de inspecteur een aantal 'strafpunten' toe. Naargelang het aantal slechte punten, verklaart hij de woning ongeschikt. De eigenaar die een ongeschikte woning verhuurt, is strafbaar voor de wet.

Is de woning ongeschikt verklaard?

Dan moet de verhuurder werken uitvoeren om de gebreken te herstellen. Gebeurt dit niet? Dan kan je naar de vrederechter stappen en eisen dat de verhuurder de woning in orde brengt.
Je kan als huurder niet zomaar uw huurcontract verbreken.

Meer info

Ministerie van de Vlaamse gemeenschap
Afdeling huisvesting
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
T 011 74 22 01

Kirsten Vanstraelen, deskundige wonen en patrimonium, T 011 59 99 45

Ongeschikte woning (grote weergave)

Praktisch

LCP