Aanvraag standplaats ambulante handel

Wil je op een plaats op het gemeentelijk domein je producten verkopen? Bijvoorbeeld een kippenkraam, mobiele koffiebar, foodtruck, ... Dan heb je een vergunning ambulante handel nodig. Ook voor ambulante verkoop op commerciële parkings en private bermen langs de openbare weg en voor rondtrekkende handel is voorafgaande toelating van de gemeente vereist!

Machtiging ambulante handel

Op het ogenblik van je aanvraag moet je in het bezit zijn van een ‘machtiging ambulante handel als werkgever’ of leurkaart. Die vraag je aan bij jouw ondernemersloket. Verkopers van eigen teelt op de plaats van productie zijn vrijgesteld van leurkaart. 

Reglement ambulante handel

Op 28 mei 2020 keurde de gemeenteraad een reglement voor de organisatie van ambulante activiteiten op het gemeentelijk domein (openbaar en privé) buiten de openbare markten goed. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen ambulante activiteiten op niet vooraf bepaalde plaatsen en vooraf bepaalde plaatsen op het gemeentelijk domein, op privé domein en op rondtrekkende wijze. Voor een standplaats op een niet vooraf bepaalde plaats op gemeentelijk domein langs de openbare weg wordt standgeld gevraagd. Het tarief is bepaald in het belastingreglement inname gemeentelijk domein. Op de vooraf bepaalde plaats (evenementenplein Laagdorp) wordt het toegelaten aanbod beperkt tot de verkoop van streekeigen producenten van de korte keten. Deze standhouders zijn hier vrijgesteld van standgeld.
Beide reglementen kan je raadplegen bij de downloads.

Standplaats aanvragen

Vul het formulier bij de downloads volledig in en voeg alle gevraagde bijlagen toe. Stuur het ondertekend naar: Gemeentebestuur Alken - dienst lokale economie, Hoogdorpsstraat 38, Alken of verstuur het via e-mail naar lokale.economie@alken.be.

Je vraag wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. Bij een positieve beslissing, ontvang je een machtiging (vergunning) met vermelding wat, waar en wanneer je mag verkopen. Bij een negatieve beslissing wordt meegedeeld waarom je geen vergunning ontvangt.

foodkraam (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP