Wees alert voor asbest!

En als je ’t goed aanpakt, heb je niks te vrezen!

Laten we er geen doekjes om winden: asbest zit overal. In onze huizen en in onze omgeving. Vroeger, en zeker tot in de jaren ’80 van de vorige eeuw, leek het immers een prima bouw- en isolatiemateriaal. Het is sterk en vuurvast. Intussen weten we dat asbest ook gevaarlijk is. De vezels waaruit het bestaat, kunnen op termijn gezondheidsproblemen veroorzaken, zoals zelfs bepaalde vormen van kanker. Je ademt ze dus maar beter niet in.

Let wel, dat is geen reden tot ongerustheid. De zwaarste aandoeningen door asbest komen nagenoeg alleen voor bij mensen die vroeger ook beroepsmatig met asbest in aanraking kwamen. Niettemin zijn we met zijn allen maar beter voorzichtig wanneer we in of rond ons huis afbraak- of renovatiewerken gaan uitvoeren. Alleen als je woning van na 2000 dateert, is de kans bijna nihil dat je met asbest in huis zit.

Voor welke materialen moet je zeker aandacht hebben

  • Golfplaten: alle golfplaten van voor 1998 bevatten wellicht asbest. Alleen als ze het kenmerk ‘NT’ dragen (wat staat voor New Technology), mag je op beide oren slapen: dan zit er geen asbest is.
  • Isolatiemateriaal: ouder isolatiemateriaal bevat wellicht asbest: denk maar aan het witte gips rond leidingen, karton in elektrische toestellen en platen om vochtige lokalen of stookruimtes te isoleren.
  • Oude buizen: meer dan 40.000 km oude ondergrondse nutsleidingen bevatten nog asbest: cementbuizen voor riolering, ventilatie, regenwaterafvoer, schoorstenen of bekisting.
  • Dak- en gevelbekleding: leien zijn alleen asbestvrij wanneer ze na 1996 gefabriceerd zijn of het kenmerk ‘NT’ bevatten.
  • Oude vloerbekleding: wees alert wanneer je oude, vooral vinyl vloerbekleding aantreft. Vaak is er een asbesthoudende vilt bevestigd aan de onderkant.

Asbest mag je alleen zelf verwijderen wanneer er sprake is van gebonden asbest. In dat geval kunnen de vezels niet vrijkomen, tenzij de materialen worden gebroken of beschadigd. Voorbeelden zijn asbesthoudende golfplaten of leien.
Opgepast: draag altijd aangepaste beschermende kledij: een wegwerpoverall, een degelijk stofmasker, handschoenen, veiligheidsbril…

Is er sprake van zogenoemd losgebonden asbest? Bijvoorbeeld in (gespoten) asbesthoudende isolatie rond leidingen? In zo’n geval moet je altijd een beroep doen op een erkend asbestverwijderaar.

Oude golfplaten (of ander gebonden asbest) mag je zelf verwijderen. Je mag ze echter niet breken of beschadigen, en je moet de juiste bescherming dragen.

Check altijd wat je moet doen op de app AsbestCheck of de website www.alertvoorasbest.be

Wees alert voor asbest! (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP