Afwijkingen op de wekelijkse rustdag

Alle handelaars moeten de wekelijkse rustdag respecteren en moeten zich houden aan de wettelijke sluitingsuren.

Op initiatief van een of meerdere handelaars handelend in eigen naam of in naam van een groepering van handelaars, kan het college van burgemeester en schepenen in sommige gevallen afwijkingen toestaan:

  1. ter gelegenheid van bijzondere en voorbijgaande omstandigheden (wettelijke feestdagen, solden, feesten, ...)
  2. ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar.

Deze afwijkingen gelden voor het hele grondgebied van de gemeente of voor een deel ervan. In geen enkel geval mogen er individuele afwijkingen toegestaan worden.

Nachtwinkels

Voor nachtwinkels op grondgebied Alken gelden ook afwijkende openingsuren volgens het gemeentereglement betreffende nachtwinkels.

Nachtwinkels in Alken mogen slechts geopend zijn op:

  • weekdagen van 18 tot 2u.
  • zaterdag van 18 tot 3u.
  • zondag van 16 tot 3u.

Toegestane afwijkingen voor 2020

Het college van burgemeester en schepenen keurde voor 2020 volgende afwijking op de wekelijkse rustdag goed voor alle Alkense detailhandelaars:

  • zondag 4 oktober 2020 - Weekend van de Klant

Het aantal afwijkingen is beperkt tot 15 dagen per jaar op de wekelijkse rustdag en 15 op de verplichte sluitingstijden. 

bordje open (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP