Huisvestingspremies

Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting. Iedereen heeft het recht om te leven in een geschikte woning van goede kwaliteit en tegen een betaalbare prijs.

Om je hierbij financieel een handje te helpen, voorziet het Vlaams gewest een aantal premies en subsidies voor het

 • Uitvoeren van verbeteringswerken.
 • Aanpassen van de woning aan een bejaard gezinslid.
 • Huren van een woning.

De bouwpremie is afgeschaft.

De Vlaamse verbeteringspremie

Ben je eigenaar-bewoner of huurder van een woning of verhuur je een woning aan een sociaal verhuurkantoor? Is de woning bovendien meer dan 25 jaar oud?
Dan krijg je onder bepaalde voorwaarden een verbeteringspremie voor het uitvoeren van bepaalde werken.

 • Dakwerken.
 • Buitenschrijnwerkerij.
 • Bestrijden van CO-vergiftiging.
 • Werkzaamheden aan gevels.
 • Installeren van badkamer en wc.
 • Behandelen van optrekkend vocht.
 • Vernieuwen van elektrische installatie.

Je kan het aanvraagformulier downloaden op de website van wonen Vlaanderen.

De Vlaamse aanpassingspremie

Als je de woning aanpast aan de bijzondere behoeften van een inwonende bejaarde (ouder dan 65 jaar), dan krijg je voor een aantal werken een aanpassingspremie.

 • Woning aanpassen, zodat de bejaarde zich vlotter door de woning kan verplaatsen.
 • Verbouwingswerken om een bejaarde zelfstandig en afzonderlijk bij je te laten inwonen.
 • Het installeren van een badkamer of toilet, aangepast aan de noden van de bejaarde.
 • Het automatiseren van de bestaande toegangsdeur, garagepoort of rolluiken.
 • Het installeren van een traplift.

De Vlaamse installatiepremie en huursubsidie

Als je verhuist van een slechte, onaangepaste woning naar een gezonde of een aangepaste woning, krijg je onder bepaalde voorwaarden een éénmalige installatiepremie en gedurende maximum 9 jaar een maandelijkse huursubsidie.

Niet iedereen die verhuist of een huuropzeg heeft gekregen, komt in aanmerking voor deze premie. De woning die je verlaat, moet bepaalde gebreken vertonen. Ook de nieuw betrokken woning moet aan bepaalde normen voldoen. Daarnaast zijn er voorwaarden in verband met je inkomen.

Je kan het aanvraagformulier downloaden op de website van wonen Vlaanderen.

Meer info

Ministerie van de Vlaamse gemeenschap
Wonen Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 1
3500 Hasselt
T 011 74 22 00 of het gratis nummer van de Vlaamse Infolijn: 1700 elke werkdag van 9 tot 19u.

Provinciaal Infocentrum Wonen
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
T 011 23 72 02

dakwerken (grote weergave)

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening & wonen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP