Mijn DOSSIER - jouw online toegang tot het Rijksregister

Mijn DOSSIER is de online toepassing van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken die het je mogelijk maakt jouw persoonlijk dossier in het Rijksregister te raadplegen en attesten te downloaden.

Via de toepassing Mijn DOSSIER kan je je gegevens in het Rijksregister nakijken, fouten in je dossier rapporteren, je contactgegevens doorgeven en checken wie je gegevens de laatste 6 maanden heeft geraadpleegd.

Een van de belangrijkste troeven van de applicatie is dat ze je de kans geeft attesten uit het Rijkregister (vb. een attest van gezinssamenstelling), waar je ook bent, te downloaden of af te drukken.

Hieronder vind je een overzicht van de 10 attesten die nu beschikbaar zijn:

  •      Uittreksel uit de bevolkingsregisters.
  •      Attest van woonst.
  •      Attest van woonst met historiek.
  •      Attest van gezinssamenstelling.
  •      Attest van leven.
  •      Attest van Belgische nationaliteit.
  •      Attest van kiesregister.
  •      Attest van wettelijke samenwoning.
  •      Attest van verblijfplaats om in het huwelijk te treden.
  •      Attest van wijze van teraardebestelling en/of ritueel voor
        uitvaartplechtigheid. 

Daarnaast biedt het Rijksregister je, via Mijn DOSSIER, de mogelijkheid om op vrijwillige basis je contactgegevens, of enkele daarvan, te communiceren: telefoon- en gsm-nummer, faxnummer en emailadres.

Vele voordelen

Het aanmaken van attesten via de toepassing Mijn DOSSIER zorgt voor een administratieve vereenvoudiging voor de burgers en heeft vele voordelen: 

 • Gemakkelijker: je hoeft je niet te verplaatsen naar het gemeentehuis.
 • Sneller:  je beschikt onmiddellijk over het attest en bent niet langer afhankelijk van de openingsuren van het gemeentehuis. Je kan het attest van thuis uit, 24 op 24 en 7 op 7 opvragen en meteen digitaal doorsturen naar de instantie die er om vroeg.
 • Goedkoper: Mijn DOSSIER en zijn certificaten zijn gratis.
 • Veiliger: Mijn DOSSIER levert digitale attesten af waarbij de handtekening op digitale wijze kan gecontroleerd worden.
 • Beter voor het milieu: het gebruik van digitale attesten vermindert het papierverbruik en minder verplaatsingen naar het gemeentehuis betekent minder vervuiling. 

Juridische waarde 

De attesten verkregen via ‘Mijn DOSSIER’ bevatten de digitale stempel van het Rijksregister en hebben bijgevolg dezelfde juridische waarde als attesten afgeleverd door de gemeente. De instanties die deze attesten opvragen, mogen deze digitale versie dus niet weigeren.

Er is bij de instanties op aangedrongen attesten die via Mijn Dossier zijn verkregen als geldig te beschouwen en nooit te weigeren.

We bevelen zelfs sterk aan de digitale versie te gebruiken want enkel in de digitale vorm kan men de rechtsgeldigheid van de digitale attesten goed controleren.

Hoe kan je inloggen op Mijn DOSSIER?

Om je te kunnen aanmelden bij de toepassing Mijn DOSSIER heb je je elektronische identiteitskaart (eID) nodig en een kaartlezer. De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste drivers (middleware).

De meest recente driver kan je hier vinden:

http://eid.belgium.be/nl/je_eid_gebruiken/de_eid-middleware_installeren

Van zodra je kaartlezer correct is geïnstalleerd, kan je met behulp van je eID de toepassing Mijn DOSSIER raadplegen.

Je surft naar het volgend adres:  https://mijndossier.rrn.fgov.be

Vooraleer je toegang krijgt tot je gegevens in Mijn DOSSIER, zal je je pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of je werkelijk de persoon bent die je beweert te zijn.

Info (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst bevolking

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP