De eikenprocessierups

Wat is de eikenprocessierups?

Eikenprocessierupsen trekken ‘in processie’ vanuit spinsels op stammen of dikke takken naar de bladeren van de boom. Het zijn vooral eikenbomen (inlandse, maar soms ook Amerikaanse) die hun voorkeur genieten. Tussen half april en begin mei komen de oranjeachtig gekleurde jongen uit de eitjes. Omdat zij nog geen brandharen hebben, is er dan nog geen risico op hinder. Na de derde vervelling, die doorgaans start rond half mei, krijgen de rupsen hun 700.000 microscopisch kleine brandharen en zorgen zij voor problemen. De volgroeide rupsen hebben een grijsgrauwe kleur met lichtgekleurde zijden en zijn bedekt met lange witte haren. Deze witte haren zijn niet de brandharen! Vanaf juli verpoppen de rupsen zich in een stevige cocon van haren en ander materiaal en groeien uit tot een onopvallende grijze nachtvlinder.

Welke problemen veroorzaken de rupsen?

Als je in contact komt met de brandharen van de processierups, gaat dit gepaard gaat met hevige jeuk. Dit is het gevolg van een lokale ontstekingsreactie. Deze klachten verdwijnen meestal zonder behandeling binnen twee weken. Bij hevige irritatie kan een anti-jeukmiddel eventueel verlichting geven. Gezondheidseffecten ter hoogte van de ogen of de bovenste luchtwegen zijn eerder zeldzaam. Bij ernstige gezondheidsklachten neem je best contact op met de huisarts.

Grote groepen processierupsen kunnen eikenbomen volledig kaal eten. Gezonde bomen ondervinden weinig hinder van een eenmalige vraat omdat de rupsen de knoppen niet eten. De eikenbomen krijgen tijdens de zomer of het volgende jaar opnieuw bladeren.

Wat mag je vooral niet doen?

De rupsen en nesten aanraken en zelf trachten te bestrijden is volledig af te raden. Gebruik zeker geen insecticiden want deze middelen kunnen schadelijk zijn voor de mens en het milieu en hebben geen effect op de irriterende haren. Wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger is uit den boze, vermits de haren van de rupsen dan immers via de lucht verspreid kunnen geraken.

Wat kan je wel doen?

Voor de bestrijding op openbaar domein neem je het best contact op met de milieudienst van de gemeente Alken. Wij zorgen ervoor dat de brandweer dit komt uitvoeren. Is het gemeentehuis gesloten? Neem dan rechtstreeks contact op met de brandweer, hulpverleningszone Zuid-West Limburg.

Voor de bestrijding op privé domein kan je twee dingen doen:

  • Contact opnemen met de brandweer, hulpverleningszone Zuid-West Limburg. De brandweer komt ter plaatse en zal de rupsen wegbranden. Je dient ervoor te zorgen dat de zone rond de getroffen boom goed bereikbaar is.
  • Contact opnemen met een gespecialiseerd bestrijdingsbedrijf. Afhankelijk van de popfase waarin de rupsen verkeren, zijn er andere bestrijdingsmethoden beschikbaar. Ook hier dien je¬†ervoor te zorgen dat de zone rond de getroffen boom goed bereikbaar is.

In beide gevallen is het belangrijk dat er bij de milieudienst van de gemeente melding gemaakt wordt van de locatie. Op deze manier kunnen we in kaart brengen waar er zich problemen met de eikenprocessierups voordoen.

Eikenprocessierupsen (grote weergave)

Praktisch

LCP