Zorgwonen

Wat is zorgwonen?

Zorgwonen is het inrichten van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande woning zodat maximaal 2 oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. 

De ondergeschikte woning dient voor de huisvesting van:

  • ofwel ten hoogste twee oudere personen van 65 jaar of ouder
  • ofwel ten hoogste twee hulpbehoevende personen met een handicap, personen die in aanmerking komen voor een tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering of personen die hulp nodig hebben om zelfstandig te wonen.

Om dergelijke zorgwoning te voorzien moet de eigendom van de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid van dezelfde eigenaar zijn.

De zorgbehoevende personen kunnen zowel in de hoofdwoning als in de ondergeschikte woning wonen.

Voorwaarden

  • in de bestaande woning wordt één kleinere (ondergeschikte) wooneenheid gecreëerd.
  • de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwoning.
  • de ondergeschikte wooneenheid maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning; de ruimten die gedeeld worden, worden hierbij niet meegerekend.

Procedure

Als je een zorgwoning gaat inrichten die geen invloed heeft op de constructie van de woning en binnen het bestaande bouwvolume blijft, dan heb je geen architect nodig om de nodige plannen te tekenen. Je maakt zelf een plan van de bestaande woning en duidt daarop aan welke ruimten voor de ondergeschikte woongelegenheid zullen dienen.

Je bezorgt het meldingsformulier, samen met het plan aan de dienst Woonloket.
Indien je aan de voorwaarden voldoet, wordt je doorverwezen naar de gemeentelijke dienst Burgerzaken om de zorgwoning te laten registreren.

2 mensen (grote weergave)

Praktisch

LCP