Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie 2030

Het massale verbruik van fossiele brandstoffen moet drastisch terug gedrongen worden. De reserves raken immers uitgeput, maar bovenal hebben fossiele brandstoffen door hun CO²-uitstoot een ongewenst effect op ons klimaat. Europa wil tegen 2050 haar uitstoot drastisch verminderen, maar Limburg is nog ambitieuzer en wil tegen dan zelfs volledig klimaatneutraal zijn.

Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie

Op 30 november 2011, toen het Europese Burgemeestersconvenant voor Energie werd ondertekend, engageerde het Alkens gemeentebestuur zich, samen met de andere Limburgse gemeenten, om daaraan mee te werken. De doelstelling van dit convenant is een vermindering van de CO²-uitstoot met minimum 20 procent tegen 2020. Intussen is er een opvolger van dat plan - het Burgemeestersconvenant voor Klimaat én Energie 2030 - en dat is nog ambitieuzer. Op 13 maart ondertekenden 41 gemeenten en de partners DuboLimburg, Fluvius, Bond Beter Leefmilieu, LRM, VVSG en Nuhma dit convenant in de ambtswoning van de gouverneur. Samen  met de provincie zullen wij de CO2-uitstoot met 40% proberen te reduceren. Maar, minstens even belangrijk, wij zullen ons ook voorbereiden om beter om te gaan met en ons aan te passen aan de gevolgen van de klimaatverandering. “Klimaatadaptatie”, noemen we dat.

Gemeentelijk klimaatactieplan

Als gevolg van deze ondertekening de gemeente een klimaatactieplan 2030 opgesteld. Een geïntegreerde aanpak is hierbij van groot belang. Milieu en klimaat worden niet meer in een apart vakje geduwd. De uitvoering van het klimaatactieplan vraagt een horizontale aanpak binnen ons gemeentebestuur, waarbij alle diensten en beleidsdomeinen betrokken worden. Onze gemeente staat er niet alleen voor. De provincie Limburg en de betrokken partners zullen ons bestuur elk vanuit hun eigen ervaring en kennis bijstaan in de opmaak en de uitvoering van het klimaatactieplan.

Foto (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP