Conformiteitsattest huurwoning en kamers

De normen waaraan woningen moeten voldoen, vind je hoofdzakelijk terug in de Vlaamse Wooncode. Voor kamers is het kamerdecreet van toepassing.

Kamers

We beschouwen een woning als een kamer wanneer de bewoner één of meer basisvoorzieningen moet delen met de bewoners van andere woningen in hetzelfde gebouw.

De drie basisvoorzieningen zijn

  • Een toilet, aangesloten op de riolering.
  • Een bad of douche met koud en warm water.
  • Een kookgelegenheid: een gootsteen met koud water en een aansluiting voor een kooktoestel.

Meestal vallen studentenkamers onder dit kamerdecreet.

Huurwoning

Indien je een woning verhuurt, vraag je een conformiteitsattest aan bij het gemeentebestuur.
Het gemeentebestuur onderzoekt de huurwoning aan de hand van een lijst. Deze lijst werd opgesteld door het Vlaams gewest.
Indien de woning aan de gestelde eisen voldoet, dan levert het gemeentebestuur een conformiteitsattest af. Dit attest is een bewijs voor de huurders dat de woning in orde is.

Prijs

€ 62,5

Meer info

Kirsten Vanstraelen, deskundige wonen en patrimonium, T 011 59 99 45

man tekent woning (grote weergave)

Praktisch

LCP