Belasting op hinderlijke inrichtingen

Er wordt voor de dienstjaren 2016 tot en met 2019 een belasting geheven van

 • € 620 per inrichting voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse en onderworpen aan een milieueffectenrapport en/of een veiligheidsrapport.
 • € 310 per inrichting voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de eerste klasse.
 • € 125 per inrichting voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de tweede klasse.
 • € 30 per inrichting voor de inrichtingen door het Vlarem gerangschikt in de derde klasse.
 • De belasting is eveneens verschuldigd bij weigering of intrekking van het dossier.
 • De hierna volgende kosten zijn eveneens ten laste van de aanvrager:
  • advertentie- en publicatiekosten worden rechtstreeks gefactureerd aan de aanvrager.
  • Alle aangetekende zendingen: € 7,50 per aangetekende zending
  • De kopiekosten.
één euro (grote weergave)

Praktisch

Dienst financiën

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 80
E-mail Visitekaartje
LCP