Alken Valley 2020

Het gemeentebestuur wenst het publiek domein in de omgeving van het laagdorp, de Dorpsmolen, het Sport- en Recreatiedomein De Alk en de Herkvallei nieuwe kansen te geven.

Om tot meer samenhang en kwaliteit te komen, werden alle initiatieven en investeringen in dit gebied gebundeld in één globaal project: 'Alken Valley 2020'.

Er vonden meerdere  inspraakmomenten plaats waar de inwoners, verenigingen, ... hun suggesties en opmerkingen kwijt konden over dit project. Het studiebureau heeft nu al deze ideeën verwerkt.

Het plan zal meerdere jaren in beslag nemen en is opgebouwd rond 7 pijlers:

  • Toeristische ambities
  • Educatieve ambities
  • Bovenlokale ambities
  • Verbeteren van de mobiliteit
  • Huisvesting verenigingen
  • Projecten met VMM
  • Leven op en rond het Laagdorp

Meer weten? Bekijk het masterplan 'Alken Valley 2020' bij de downloads.

Alken Valley 2020 (grote weergave)

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening & wonen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP