Belasting op aanplakborden

Een belasting is een eenzijdig opgelegde heffing aan natuurlijke of rechtspersonenen die op het grondgebied van de gemeente gevestigd zijn of die er belangen hebben.
De opbrengst van de belastingen wordt gebruikt om de algemene uitgaven van de gemeente te financieren. 

De gemeenteraad besliste op 19 december 2013 om voor de dienstjaren 2014 tot en met 2019 een belasting van € 50 per m2 of een gedeelte van m2 op aanplakborden goed te keuren .

aanplakbord (grote weergave)

Praktisch

Dienst financiën

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 80
E-mail Visitekaartje
LCP