RUP Geramax

Er werd een planologisch attest afgeleverd voor het bedrijf Geramax.
Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) is een uitvoering van het planologisch attest.
Het planologisch attest zorgt vooral voor de mogelijkheid tot regularisatie van een loods die vergund is maar gedeeltelijk gelegen is in landbouwgebied (niet geheel ontwikkeld conform vergunning). Daarnaast werd een visie opgenomen omtrent de ontsluiting en de buffering van het bedrijventerrein.

RUP Geramax (grote weergave)

Praktisch

Dienst ruimtelijke ordening & wonen

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 40
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP