Belasting op de afgifte van administratieve stukken

Op 19 december 2019 keurde de gemeenteraad  een belasting goed op de afgifte van allerlei administratieve stukken voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd of de inlichting wordt verstrekt. De belasting wordt ingevorderd op het ogenblik van de afgifte.

Het bedrag van de belasting

In artikel 3 van het hieronder te downloaden gemeenteraadsbesluit  is een uitgebreide tabel opgenomen met alle door de gemeenteraad goedgekeurde bedragen. 

Aanvraag administratieve stukken (grote weergave)

Praktisch

Dienst financiën

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 80
E-mail Visitekaartje
LCP