Belasting op administratieve stukken

Er  wordt een gemeentebelasting gevestigd op het afleveren van allerlei administratieve stukken. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of rechtspersonen aan wie het stuk wordt afgeleverd of de inlichting wordt verstrekt. De belasting wordt ingevorderd op het ogenblik van de afgifte.

Het bedrag van de belasting

In artikel 3 van het hieronder te downloaden gemeenteraadsbesluit van 29 maart 2018  is een uitgebreide tabel opgenomen met alle door de gemeenteraad goedgekeurde bedragen. 

Aanvraag administratieve stukken (grote weergave)

Praktisch

Dienst financiën

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 80
E-mail Visitekaartje
LCP