Wettelijk samenwonen

Je woont een tijdje samen met je partner en je wenst deze samenwoonst officieel te laten vastleggen. De wet van 13 november 1998 voorziet de mogelijkheid tot ‘wettelijke samenwoonst’. Hiermee worden voor samenwonenden rechten en plichten voorzien die enigszins vergelijkbaar zijn met deze binnen een huwelijk. Deze handelen onder andere over het bijdragen in de lasten van het samenleven, het aangaan van schulden, regelingen omtrent de kinderen, de onroerende goederen,…

Een wettelijke samenwoning registreren

Eerst moet je aan de deze voorwaarden voldoen:

  • Minimum 18 jaar en rechtsbekwaam zijn.
  • Niet gebonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning.
  • Officieel op hetzelfde adres wonen.

De verklaring van wettelijke samenwoning wordt opgemaakt door de dienst burgerlijke stand. Beide partijen en de ambtenaar van de burgerlijke stand tekenen de verklaring. Indien een notaris vooraf een samenlevingscontract afsloot, kan je dit in de verklaring laten opnemen. Van de afgelegde verklaring van wettelijke samenwoning kan je attesten verkrijgen. Die kan je gebruiken voor je werkgever, het ziekenfonds, de financiële instellingen, enz ...

Wanneer eindigt een registratie van wettelijke samenwoning?

De wettelijke samenwoning eindigt automatisch bij huwelijk of overlijden. Verder kan de wettelijke samenwoning uitsluitend ontbonden worden door:

  • Een schriftelijke verklaring van beide partijen (bij onderlinge overeenstemming).
  • Een schriftelijke verklaring van één van de partijen. In dit geval moet de verklaarder wel vooraf de kosten betalen van de bekendmaking van de beëindiging, gemaakt door de gerechtsdeurwaarder aan de andere partner en aan de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Prijs

Zowel voor het afsluiten als beëindigen van de wettelijke samenwoning wordt een bedrag van € 10 aangerekend.

koppel (grote weergave)

Praktisch

Dienst burgerzaken Dienst burgerlijke stand

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken

Tel.011 59 99 20
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje
LCP