Sollicitaties

Heeft je interesse in een job bij het gemeentebestuur?

Spontane sollicitaties zijn steeds welkom. Wij houden deze bij.

Zodra we personeel nodig hebben, wordt er gekeken of je voor de job in aanmerking komt. Als dat zo is, word je automatisch uitgenodigd om deel te nemen aan de selectieproeven.
Op deze manier hebben we steeds een wervingsreserve van geïnteresseerde kandidaten bij de hand.

Richt je sollicitatiebrief aan het college van burgemeester en schepenen, Hoogdorpsstraat 38, 3570 Alken, samen met uw curriculum vitae en een kopie van uw hoogste diploma of gebruik het sollicitatieformulier in het digitaal loket.

Op zoek naar een job (grote weergave)

Praktisch

Dienst personeel

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 06 86
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP