Droogteschade aan landbouw en fruitteelt

In het voorjaar van 2017 werd België getroffen door een droogte die vooral in het noordwesten schade heeft veroorzaakt. In het kader van de mogelijke erkenning van de schade aan teelten door deze droogte, vraagt de Vlaamse Overheid om zo snel mogelijk de individuele schaderamingen over te maken. Tot op heden werd er bij de gemeente Alken geen aangifte van schade gedaan. De gemeentelijke schattingscommissie landbouwschade werd dus niet samengeroepen.

 

Heb je toch schade ondervonden aan jouw teelten door de droogte? Liggen de percelen met schade bovendien binnen de gemeentegrenzen van Alken? Dan kan jij alsnog de gemeentelijke schattingscommissie landbouwschade samenroepen. Gelet op de termijn die het Departement Landbouw en Visserij hiervoor stelt, vragen wij wel om ten laatste op maandag 21 augustus 2017 deze vraag schriftelijk te stellen aan het gemeentebestuur. Dit doe jij door de aanvraag te mailen naar milieu@alken.be samen met het ingevulde aangifteformulier (zie hieronder) met alle gevraagde bijlagen.

 

Voor meer informatie over de werking van schadevergoedingen bij een landbouwramp kan je terecht op de website van het Departement Landbouw en Visserij en op de website van de Boerenbond.

appels (grote weergave)

Praktisch

Dienst milieu, duurzaamheid en landbouw

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 51
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP