Aanvraag drankvergunning

Een drankvergunning is een gemeentelijke toelating voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor verbruik ter plaatse: in vaste drankgelegenheden (de horeca: café, restaurant, hotel, cafetaria, frituur, tearoom, …) of reizende drankgelegenheden (bv. verkoop op markten).

Voor occasionele inrichtingen en tijdelijke evenementen (dit zijn tijdelijke organisaties zoals een fuif, verjaardagsfeest, festival, …) is een drankvergunning niet van toepassing. Wel is er een meldingsplicht aan de burgemeester voor het schenken van sterke dranken op occasionele inrichtingen. In het kader van de openbare veiligheid kan de burgemeester bijkomende modaliteiten opleggen. De meldingsplicht aan de burgemeester gebeurt via de checklist voor evenementen

  • Gegiste dranken zijn bieren, mousserende en niet-mousserende wijnen, andere niet-mousserende producten, andere mousserende gegiste dranken en tussenproducten.
  • Sterke dranken zijn gedistilleerde / gestookte dranken die meer dan 1,2 vol % gedistilleerde alcohol bevatten, met inbegrip van mixdranken met gedistilleerde drank (alcoholpops, cocktails, ...) en alle dranken, ook niet-gedistilleerde, met een alcoholpercentage van meer dan 22 vol %.

Voor het schenken van sterke dranken is altijd een vergunning nodig.
Een vergunning is niet nodig voor het schenken van gegiste dranken als deze enkel en alleen samen geserveerd worden bij maaltijden. In alle andere gevallen is ook voor het schenken van gegiste dranken een vergunning nodig.

Je moet de aanvraag tenminste 1 maand voor de opening indienen.

Voorwaarden

De gemeente controleert de horecazaak aan de voorwaarden inzake hygiëne en moraliteit.
Een publiek toegankelijke inrichting dient te beantwoorden aan de voorschriften inzake brandveiligheid. Daarom gebeurt voor de drankvergunning een controlebezoek van de brandweer.

Een drankvergunning is persoons- en pandgebonden. De vergunning kan met andere woorden niet overgedragen worden (bv. aan een nieuwe uitbater) of meegenomen worden (naar een andere locatie). De reden daarvoor is eenvoudig: de vergunning wordt enkel toegekend mits er sprake is van een moraliteitsattest (afhankelijke van de betrokken persoon) en een hygiëneattest (afhankelijk van het pand).
Dat houdt in dat bij overnames, bij de start van een nieuwe zaak, bij het openen van een tweede zaak en bij ingrijpende verbouwingen opnieuw een vergunning moet worden aangevraagd.

Kosten

De aanvraag voor een drankvergunning is gratis. De aanvraag omvat echter een advies van de brandweer, wat niet gratis is. Hiervoor wordt een retributie gevraagd door de Hulpverleningszone Zuid-West Limburg. 

De brandweercontrole kan je zelf online aanvragen via https://www.zuidwestlimburg.be/wat-kunnen-we-voor-je-doen/preventie/adviesaanvraag.

Aanvraag indienen

Vul het formulier bij de downloads volledig in en voeg alle gevraagde bijlagen toe. Breng het ondertekend naar de dienst lokale economie, Hoogdorpsstraat 38, Alken of verstuur het via e-mail naar lokale.economie@alken.be.

tapkraan (grote weergave)

Praktisch

Meer info

LCP