Vorstschade aan landbouw en fruitteelt

In de nacht van 20 op 21 april 2017 werd de gemeente Alken, en met uitbreiding de hele regio, getroffen door een natuurverschijnsel van uitzonderlijke hevigheid: vorst. Naar aanleiding van deze vorst werd het gemeentebestuur van Alken gevraagd om de gemeentelijke schattingscommissie landbouwschade samen te roepen.

Vaststellingen ter plaatse

De gemeentelijke schattingscommissie landbouwschade is op elk aangemeld perceel de schade gaan vaststellen. Om rechtsgeldig vaststellingen te kunnen doen, is ze minstens twee maal op elk aangemeld perceel gaan kijken. De proces verbalen van de vaststellingen werden overgemaakt aan de gebruiker van de percelen waarop de schade werd vastgesteld, de Federale Overheidsdienst Financiën en het Departement Landbouw en Visserij.

Erkenning

Op maandag 25 september 2017 heeft de Vlaamse Regering de vorstschade erkend. Daarop werd de procedure opgestart voor tussenkomst van het Vlaams Landbouwrampenfonds in de schade bij de volgende teelten: fruitteelt, sierteelt, notenteelt, boomkwekerij en wijnbouw. Het erkenningsbesluit werd op 3 oktober 2017 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Tegemoetkomingsvraag

Vanaf 3 oktober 2017 kunnen de getroffen landbouwers een tegemoetkoming aanvragen. De uiterste indieningstermijn van deze tegemoetkomingsaanvraag is 31 januari 2018. Aanvragen die later worden ingediend, worden niet meer aanvaard.

Landbouwers kunnen de aanvraag enkele schriftelijk indienen door middel van het daartoe voorziene formulier. Dit formulier moet, volledig ingevuld en vergezeldĀ van de nodige bewijsstukken, ingediend worden bij de buitendiensten van het Departement Landbouw en Visserij, Koningin Astridlaan 50 bus 6 te 3500 Hasselt.

Bloesems (grote weergave)

Praktisch

Dienst milieu, duurzaamheid en landbouw

Gemeentebestuur Alken
Hoogdorpsstraat 38
3570 Alken


Tel.011 59 99 51
Fax011 59 99 58
E-mail Visitekaartje

Meer info

LCP